Mida

Ajuntament de Vacarisses
Inici
Seu electrònica Tauler d'anuncis

Ordenança per instal.lacions d'autoconsum amb energia fotovoltàica en el municipi de Vacarisses

26 de juny de 2020


El Ple de l’Ajuntament de Vacarisses en sessió ordinària de data 25 de juny de 2020 va adoptar l’acord d’aprovar inicialment el l’ORDENANÇA PER INSTAL·LACIONS D´AUTOCONSUM AMB ENERGIA FOTOVOLTAICA EN EL MUNICIPI DE VACARISSES. L'acord  esmentat i l’expedient   de referència -que inclou el text de l'Ordenança, podrà ser examinat i consultat per qualsevol interessat a la Web municipal , durant un termini que finalitzarà trenta dies hàbils desprès d’haver estat publicat el present anunci  al Butlletí Oficial de la Província (BOP), al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), al diari Ara , i a la pagina web municipal , a l’eTauler, i al Portal de la Transparència de l’Ajuntament. El termini d’informació pública començarà a comptar des de l’endemà de la darrera de les publicacions oficials suara esmentades.

L'anunci d'aprovació inicial de l'ordenança ha estat publicat  al Butlletí Oficial de la Província (BOP) del dia 3 de juliol de 2020, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) núm. 8168 del dia 3 de juliol de 2020, al diari Ara del dia 1 de juliol de 2020 , i a la pagina web municipal , a l’eTauler, i al Portal de la Transparència de l’Ajuntament el dia 26 de juny de 2020.

El termini per a presentar reclamacions, al·legacions o suggeriments que hom consideri pertinents en relació a l'ordenança, finalitzarà el dia 14 d'agost de 2020.Documentació adjunta

AJUNTAMENT DE VACARISSES
Pau Casals, 17 - 08233 Vacarisses
Tel.: 93 835 90 02 - vacarisses@vacarisses.cat

Amb la col·laboració

Logo Diputació de Barcelona
© 2019 Tots els drets reservats