Mida

Ajuntament de Vacarisses
Inici
Seu electrònica Tauler d'anuncis

Projecte "Obertura de la franja perimetral de baixa combustibilitat a la urbanització El Palà de Vacarisses"

23 de juliol de 2019


Pel regidor de Medi Ambient i Responsabilitat amb l’Entorn s’ha dictat el Decret núm. 19/2019, de 22 de juliol, d’aprovació inicial del projecte “OBERTURA DE LA FRANJA PERIMETRAL DE BAIXA COMBUSTIBILITAT A LA URBANITZACIÓ EL PALÀ DE VACARISSES ”, elaborat en data febrer de 2019, per l’enginyera de forest senyora Núria Juan i Serrahima , de la societat AGRO90,SL, amb un pressupost per al coneixement de l’administració de 39.605,59 euros.

Es sotmet a informació pública pel termini de 30 dies hàbils, comptats des de l’endemà de l’última de les publicacions del present anunci al tauler d’edictes de l’Ajuntament, i a la pàgina Web municipal, a l’eTauler i al Portal de Transparència, per atendre les reclamacions que es produïssin. Si passat aquest període no s’haguessin presentat al·legacions, s’entendrà definitivament aprovat, amb caràcter automàtic.Documentació adjunta

AJUNTAMENT DE VACARISSES
Pau Casals, 17 - 08233 Vacarisses
Tel.: 93 835 90 02 - vacarisses@vacarisses.cat

Amb la col·laboració

Logo Diputació de Barcelona
© 2019 Tots els drets reservats