Mida

Ajuntament de Vacarisses
Inici
Seu electrònica Tauler d'anuncis

Projecte "Remodelació del sistema de climatització i ventilació de la zona de vestidors i sala de fitness del poliesportiu municipal de Vacarisses"

16 de juliol de 2019


 La Junta de Govern de l’Ajuntament de Vacarisses, en sessió del 15 de juliol de 2019, ha aprovat inicialment el projecte d’obra ordinària titulat projecte REMODELACIÓ DEL SISTEMA DE CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ DE LA ZONA DE VESTIDORS I SALA DE FITNESS DEL POLIESPORTIU MUNICIPAL DE VACARISSES”, elaborat per l’enginyer industrial senyor Oscar Ribé Torijano,   en data maig de 2019, amb un pressupost d’execució per contracta de 65.214,40 .

Es sotmet a informació pública pel termini de 30 dies hàbils, comptats des de l’endemà de l’última de les publicacions del present anunci al tauler d’edictes de l’Ajuntament, i a la pàgina Web municipal, a l’eTauler i al Portal de Transparència, per atendre les reclamacions que es produïssin. Si passat aquest període no s’haguessin presentat al·legacions, s’entendrà definitivament aprovat, amb caràcter automàtic.Documentació adjunta

AJUNTAMENT DE VACARISSES
Pau Casals, 17 - 08233 Vacarisses
Tel.: 93 835 90 02 - vacarisses@vacarisses.cat

Amb la col·laboració

Logo Diputació de Barcelona
© 2019 Tots els drets reservats