Mida

Ajuntament de Vacarisses
Inici
Seu electrònica Tauler d'anuncis

Subvencions destinades a alumnes per a l'adquisició de llibres de text, material didàctic complementari i informàtic pel curs escolar 2019-2020

20 de maig de 2019


El Ple de l'Ajuntament, en sessió extraordinària del 16 de maig de 2019, va aprovar inicialment les Bases específiques reguladores de l’atorgament de subvencions de l’Ajuntament de Vacarisses, per a l’adquisició de llibres de text i material didàctic complementari i informàtic, pel curs escolar 2019-2020.

Es sotmeten a informació pública pel termini de vint dies hàbils, a comptar des de l'última publicació de l'anunci que doni notícia de l’acord i el contingut íntegre de les Bases, al Butlletí Oficial de la Província, al tauler d’anuncis de l’Ajuntament , a la pàgina Web de l’Ajuntament, a l’eTauler i al Portal de la Transparència. Transcorregut aquest termini sense que es presenti cap al.legació o reclamació, esdevindran aprovades definitivament amb caràcter automàtic.

Les Bases foren publicades al tauler d’anuncis de l’Ajuntament el dia 20.05.2019, a la pàgina Web municipal el dia 20.05.2019, a l’eTauler del dia 20.05.2019, al Portal de la Transparència de l’Ajuntament de Vacarisses el dia 27.05.2019 i al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona del dia 27.05.2019.

El termini per a presentar al.legacions o reclamacions finalitzarà el 25 de juny de 2019.

Transcorregut aquest termini sense que es presenti cap al.legació o reclamació,  les bases han esdevingut aprovades definitivament amb caràcter automàtic.

Per Decret de la regidora d'Educació núm. 27/2019, de 4 de juliol, s'ha resolt obrir convocatòria del concurs públic per a l’atorgament de subvencions de l’Ajuntament de Vacarisses, per a l’adquisició de llibres de text, material didàctic complementari i informàtic, pel curs escolar 2019-2020.

 Documentació adjunta

AJUNTAMENT DE VACARISSES
Pau Casals, 17 - 08233 Vacarisses
Tel.: 93 835 90 02 - vacarisses@vacarisses.cat

Amb la col·laboració

Logo Diputació de Barcelona
© 2019 Tots els drets reservats