Mida

Ajuntament de Vacarisses
Inici
Seu electrònica Tauler d'anuncis

Modificació Puntual Pla General Ordenació Municipal a l'àmbit de restauració d'una activitat extractiva mitjançant dipòsit de terres i runes i manteniment de planta d'aglomerat asfàltic

28 de setembre de 2018


El Ple de l'Ajuntament de Vacarisses, en sessió ordinària celebrada el 27 de setembre de 2018, ha aprovat  inicialment la “Modificació puntual del Pla General d’Ordenació Municipal a l’àmbit de restauració d’una activitat extractiva mitjançant dipòsit de terres i runes i el manteniment d’una planta d’aglomerat asfàltic lligada a la explotació”, acord que porta implícita l'aprovació dels convenis urbanístics, un subscrit en data 12 de setembre de 2018 entre l’Ajuntament de Vacarissesi, la Compañia de Hosteleria Mateo Buigas SL i Puigfel SAU, i l’altre subcrit en data 12 de setembre de 2018 entre l’Ajuntament de Vacarisses, la Compañia de Hosteleria Mateo Buigas,SL i Asfaltos Egara S.L., disposant sotmetre l’expedient a informació pública pel termini de quaranta-cinc dies hàbils, a comptar des de l’endemà de la darrera publicació del present anunci , al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona o al Diari Ara, a efectes que s'hi puguin presentar les al.legacions que es considerin adients.

La documentació tècnica la trobareu al següent enllaç:

https://bit.ly/2MYw4B1

 

L'acord d'aprovació inicial s'ha fet públic al Tauler d'anuncis de l'Ajuntament el dia 28.09.2018, a la Web municipal el dia 28.09.2018, a l'eTauler el dia 28.09.2018, al Poretal de la Transparència el dia 28.09.2018, al Diari Ara del dia 2.10.2018 i al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona del dia 8.10.2018.

El termini d'informació pública finalitzarà el 13 de desembre de 2018.Documentació adjunta

AJUNTAMENT DE VACARISSES
Pau Casals, 17 - 08233 Vacarisses
Tel.: 93 835 90 02 - vacarisses@vacarisses.cat

Amb la col·laboració

Logo Diputació de Barcelona
© 2019 Tots els drets reservats