Mida

Ajuntament de Vacarisses
Inici
Comunicació Notícies

Aplicació de la nova llei de residus

3 d'octubre de 2023


A partir de 2025, la taxa municipal per la prestació del servei de gestió ha de cobrir totalment el cost de la recollida, transport i tractament

 

La taxa per la prestació del servei de gestió de residus municipals a Vacarisses és de les més baixes de Catalunya i això ha estat possible per diversos factors. Malauradament, s’haurà d’apujar, a causa de la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular.

 

En el punt número 3 de l’article 11 d’aquesta llei estatal, s’estableix: «En el caso de los costes de gestión de los residuos de competencia local, de acuerdo con lo dispuesto en el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, las entidades locales establecerán, en el plazo de tres años a contar desde la entrada en vigor de esta ley, una tasa o, en su caso, una prestación patrimonial de carácter público no tributaria, específica, diferenciada y no deficitaria, que permita implantar sistemas de pago por generación y que refleje el coste real, directo o indirecto, de las operaciones de recogida, transporte y tratamiento de los residuos, incluidos la vigilancia de estas operaciones y el mantenimiento y vigilancia posterior al cierre de los vertederos, las campañas de concienciación y comunicación, así como los ingresos derivados de la aplicación de la responsabilidad ampliada del productor, de la venta de materiales y de energía».

 

És a dir, la taxa ha de cobrir totalment el cost de la recollida, transport i tractament dels residus i, per tant, s'ha de repercutir en les diferents llars de Vacarisses. La llei estableix que aquest increment s'ha de veure repercutit completament en la taxa de l'any 2025. Perquè la pujada sigui més gradual, hi haurà un primer increment al 2024 i el definitiu l’any següent. A més a més, el pagament de la taxa es podrà fraccionar en dos terminis, en comptes d'un com fins ara, i s’estudiarà la possibilitat d’aplicar l'anomenada taxa justa (segons el volum de residus generats i/o la utilització del servei) a partir del mateix 2025.


Aquesta situació no és única al nostre municipi, sinó que s'estén a d’altres, on la taxa també es veurà modificada a causa de l'obligatorietat de complir amb el que estableix la Llei 7/2022.

 

L’Ajuntament de Vacarisses és un dels pocs municipis catalans que lliura bosses compostables gratuïtament. Una altra millor en l’àmbit dels residus és l’ampliació de l’horari de la deixalleria municipal, oberta sis dies a la setmana.  • Cubell Porta a Porta
  • Icone facebook
  • Icone email
  • Icone impressora
AJUNTAMENT DE VACARISSES
Pau Casals, 17 - 08233 Vacarisses
Tel.: 93 835 90 02 - vacarisses@vacarisses.cat

Amb la col·laboració

Logo Diputació de Barcelona
© 2019 Tots els drets reservats