Mida

Ajuntament de Vacarisses
Inici
Comunicació Informació d'interès

Ajuts per la compra de material per l'alumnat de les escoles municipals

22 de juny de 2021


Un any més, s'ha establert una línia d'ajudes per a l'adquisició de llibres de text, material informàtic i material didàctic complementari (imprès o no, determinat pel centre). Els ajuts estan adreçats a a l’alumnat resident a Vacarisses que estigui empadronat al municipi i que cursi estudis d’educació infantil (2n cicle), primària o educació secundària obligatòria a centres escolars públics del municipi durant el curs 2021-2022. Les bases específiques d'aquesta partida pressupostària 323 480 del pressupost general de 2021, amb una dotació no ampliable de 38.000,00 €, poden consultar-se aquí.

 

Sol·licitud de bestretes:

Les famílies beneficiàries de la subvenció, amb una renda per càpita familiar de fins a 9.000 €, que no puguin assumir la compra dels llibres o material, podran sol·licitar una bestreta a la regidoria d’Educació.
La sol·licitud de bestreta es farà a l’Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC) de l’Ajuntament de Vacarisses, mitjançant instància d’acord amb el model normalitzat, abans del 16 de juliol de 2021.

 

Presentació de sol·licituds:

Les sol·licituds de subvencions i tota la documentació requerida s’hauran de presentar entre el 20 de setembre i el 18 d’octubre de 2021, ambdós inclosos.
Les bases de la convocatòria podran consultar-se a la Base de Dades Nacional de Subvencions i a la pàgina Web de l’Ajuntament de Vacarisses al següent enllaç.
La sol·licitud per concórrer a aquesta convocatòria es pot descarregar aquí. La resta de documentació a complimentar, es formalitzarà en imprès normalitzat que es pot trobar a la web municipal.
La documentació es podrà presentar a l’OAC de l’Ajuntament presencialment (C. Pau Casals, 17. 08233. Vacarisses) en horari de dilluns a divendres de 9 a 14 h, i els dilluns i dimecres de 16 a 18 h, serà necessari sol·licitar cita prèvia. També es podrà presentar alternativament per mitjans electrònics per l’eTram que trobareu a https://www.vacarisses.cat/seu-electronica/tramits.htm
No s’acceptarà cap sol·licitud sense la documentació requerida. El termini màxim per dictar resolució serà el 15 de desembre de 2021.Documentació adjunta

  • Icone facebook
  • Icone email
  • Icone impressora
AJUNTAMENT DE VACARISSES
Pau Casals, 17 - 08233 Vacarisses
Tel.: 93 835 90 02 - vacarisses@vacarisses.cat

Amb la col·laboració

Logo Diputació de Barcelona
© 2019 Tots els drets reservats