Mida

Ajuntament de Vacarisses
Inici
Comunicació Notícies

Aprovada la reducció del 50% del cànon de l'aigua

17 de juliol de 2020


S’aplicarà a la factura corresponent als consums d’abril i maig

 

El Govern de la Generalitat ha aprovat el Decret-Llei de mesures fiscals per donar suport i liquiditat a les famílies i activitats econòmiques mentre duri la crisi per la COVID-19. Una de les mesures incloses, a proposta de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), són les reduccions transitòries en el cànon de l’aigua aplicable a contribuents domèstics, industrials i assimilables, i ramaders.

Per això, durant el període comprès entre l’1 d’abril i el 31 de maig de 2020, com a conseqüència de la declaració de l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de la  crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, s'aplicarà una reducció als següents usos de l’aigua:

  • Mesures vinculades a la protecció de la ciutadania:

a) Usuaris domèstics: bonificació universal del 50% dels tipus aplicables durant 2 mesos de consum.

b) Usuaris domèstics que gaudeixen de la tarifa social del cànon de l’aigua: aplicació d’un tipus de gravamen 0 per a tot el seu consum.

  • Mesures vinculades a la protecció de les activitats econòmiques:

a) Usuaris industrials o assimilables i ramaders: bonificació del 50% dels tipus aplicables durant 2 mesos de consum.

b) Establiments hotelers, càmpings i altres allotjaments de curta durada: aplicació de mínims de facturació de 6 m3 per abonat i mes, sense considerar el nombre de places en les repercussions del cànon de l’aigua dels consums d’abril a desembre de 2020.

 

Aplicació automàtica i universal

La reducció del cànon de l’aigua s’aplica a la factura que inclogui la repercussió del cànon corresponent als consums efectuats els mesos d’abril i maig. En els casos de contribuents a qui l’entitat subministradora factura el servei mensualment o bimestralment, la reducció s’aplica per un període de dos mesos en les factures emeses a partir de l’1 d’abril de 2020. Per això, l’ACA, conjuntament amb la resta d’administracions actuants i els operadors públics i privats dels serveis d’abastament, estan treballant perquè la mesura sigui d’aplicació automàtica i universal, de manera que les persones usuàries no hagin de fer cap tràmit específic per beneficiar-se’n.  • Aigua

COMENTARIS

No hi ha comentaris.

Política de privacitat

L’informem que, d’acord amb el Reglament (UE) 679/2016, les seves dades seran incorporades en un fitxer propietat de l’Ajuntament de Vacarisses.

Aquestes dades seran utilitzades únicament amb la finalitat de donar resposta a la sol·licitud que ens heu remès.

Per a la seva tranquil·litat, l’Ajuntament de Vacarisses ha pres totes les mesures previstes en la citada normativa per garantir la confidencialitat i seguretat de les seves dades. Pot ampliar aquesta informació a l'apartat sobre protecció de dades de l'Avís legal.

En cas que vulgui exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació, oposició, supressió, limitació o portabilitat, ho podrà fer enviant un correu electrònic a l’adreça vacarisses@vacarisses.cat.


  • Icone facebook
  • Icone email
  • Icone impressora
AJUNTAMENT DE VACARISSES
Pau Casals, 17 - 08233 Vacarisses
Tel.: 93 835 90 02 - vacarisses@vacarisses.cat

Amb la col·laboració

Logo Diputació de Barcelona
© 2019 Tots els drets reservats