Mida

Ajuntament de Vacarisses
Inici
Comunicació Notícies

Pla de Garantia Juvenil per reduir l’atur

4 de març de 2015


La Unió Europea ha posat en marxa el Pla de Garantia Juvenil, una iniciativa per reduir l’atur entre els joves, oferint incentius a les empreses que els contractin. Amb vigència fins a l’any 2020, tots els joves inscrits que compleixin els requisits d’inscripció rebran una oferta de treball, de pràctiques o de formació, en un termini de 4 mesos.

 

Requisits per inscriure’s al programa

  • Tenir nacionalitat espanyola o ser ciutadans de la Unió o dels Estats que formen part de l’Acord Econòmic Europeu o Suïssa que es trobin a Espanya en exercici de la lliure circulació i residència. També podran inscriure-s’hi els estrangers titulars d’una autorització per residir en territori espanyol i que habiliti per treballar.
  • Estar empadronat a qualsevol municipi de Catalunya.
  • Tenir més de 16 anys i menys de 25, o menys de 30 anys en el cas de persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 30%.
  • No estar treballant actualment o no haver treballat en els 30 dies naturals anteriors a la data de presentació de la sol·licitud.
  • No haver rebut accions educatives que comportin més de 40 hores mensuals en els 90 dies anteriors a la presentació de la sol·licitud.
  • No haver rebut accions formatives que comportin més de 40 hores mensuals en els 30 dies anteriors a la presentació de la sol·licitud.
  • Tenir interès a participar en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil, adquirint un compromís de participació activa a les propostes que es plantegin des del Pla de Garantia Juvenil.

 

Si estàs interessat/da en rebre’n més informació, vine al Punt de Vol, de dimarts a divendres de les 17 a les 20 h. T’hi assessorarem sobre quins passos has de seguir per poder-te apuntar al programa Pla de Garantia Juvenil. També pots adreçar-te a la Borsa de treball de l’Ajuntament de Vacarisses, de dilluns a divendres, de les 9 a les 15 h.


COMENTARIS

No hi ha comentaris.

Política de privacitat

L’informem que, d’acord amb el Reglament (UE) 679/2016, les seves dades seran incorporades en un fitxer propietat de l’Ajuntament de Vacarisses.

Aquestes dades seran utilitzades únicament amb la finalitat de donar resposta a la sol·licitud que ens heu remès.

Per a la seva tranquil·litat, l’Ajuntament de Vacarisses ha pres totes les mesures previstes en la citada normativa per garantir la confidencialitat i seguretat de les seves dades. Pot ampliar aquesta informació a l'apartat sobre protecció de dades de l'Avís legal.

En cas que vulgui exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació, oposició, supressió, limitació o portabilitat, ho podrà fer enviant un correu electrònic a l’adreça vacarisses@vacarisses.cat.


  • Icone facebook
  • Icone email
  • Icone impressora
AJUNTAMENT DE VACARISSES
Pau Casals, 17 - 08233 Vacarisses
Tel.: 93 835 90 02 - vacarisses@vacarisses.cat

Amb la col·laboració

Logo Diputació de Barcelona
© 2019 Tots els drets reservats