Mida

Ajuntament de Vacarisses
Inici
Seu electrònica Tràmits

Declaració d'alteració de Béns Immobles de naturalesa urbana (Model 902)

Descripció

Quan s'ha de presentar?

  • En el cas de NOVA CONSTRUCCIÓ, AMPLIACIÓ, REFORMA, REHABILITACIÓ, DEMOLICIÓ O DEMOLICIÓ PARCIAL, s'haurà de presentar en el termini de dos mesos, comptats a partir del dia següent a la data de finalització de l'obra.
  • En el cas de DIVISIÓ HORITZONTAL, AGREGACIÓ, AGRUPACIÓ I SEGREGACIÓ, el termini serà de dos mesos, a partir del dia següent a la data de l'escriptura pública o, en el seu cas, del document que formalitzi la variació.


El pot fer

El propietari, titular d'un dret real d'usdefruit o de superfície, o titular d'una concessió administrativa dels béns immobles en què es produeixi l'alteració o variació.


Per internet

Enllaç extern

http://www.catastro.minhac.es/web_catala/declaraciones/padeca


Presencial

Observacions

Preferentment, a les oficines que correspongui en funció de la localització del bé immoble l'alteració del qual es declara: Gerència Territorial del Cadastre, Ajuntament o Delegació d'Economia i Hisenda.


Documentació que cal aportar

Segons l'alteració,


Si es tracta de NOVA CONSTRUCCIÓ, AMPLIACIÓ, REFORMA O REHABILITACIÓ:

  • Model oficial 902N i la documentació que es requereix al mateix imprès.

Si es tracta d'una AGREGACIÓ, AGRUPACIÓ, SEGREGACIÓ, DIVISIÓ O DIVISIÓ HORITZONTAL:

  • Model oficial 903N i la documentació que es requereix al mateix imprès.

Si es tracta d'un CANVI DE CULTIU, APROFITAMENT, CANVI D'ÚS O ENDERROC:

  • Model oficial 904N i la documentació que es requereix al mateix imprès.Documentació adjunta

Enllaços relacionats

AJUNTAMENT DE VACARISSES
Pau Casals, 17 - 08233 Vacarisses
Tel.: 93 835 90 02 - vacarisses@vacarisses.cat

Amb la col·laboració

Logo Diputació de Barcelona
© 2019 Tots els drets reservats