Mida

Ajuntament de Vacarisses
Inici
Seu electrònica Tauler d'anuncis

Denominació plaça Amàlia Utset i Sanmartí

26 d'abril de 2019


El Ple de l'Ajuntament de Vacarisses, reunit en sessió ordinària el dia 25 d'abril de 2019, va aprovar inicialment la denominació de plaça d’Amàlia Utset i Sanmartí,  el terreny que el planejament urbanístic reserva a sistema d’espai lliure públic, al costat del carrer del Rossinyol. L’expedient es sotmet a informació pública, per un termini de vint dies hàbils, a l'efecte que qualsevol persona interessada pugui presentar les observacions o suggeriments que consideri convenients.

Al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, del dia 7 de maig de 2019, surt publicat l'anunci d'informació pública i, per tant, el termini per a presentar observacions o suggeriments finalitzarà el dia 5 de juny de 2019.

Havent transcorregut el termini d'informació pública, comprès entre el dia 8 de maig de 2019 i el 5 de juny de 2019, sense que s'hagi presentat cap observació i/o suggeriment, l'acord incial esdevé aprovat definitivament amb caràcter automàtic.Documentació adjunta

AJUNTAMENT DE VACARISSES
Pau Casals, 17 - 08233 Vacarisses
Tel.: 93 835 90 02 - vacarisses@vacarisses.cat

Amb la col·laboració

Logo Diputació de Barcelona
© 2019 Tots els drets reservats