Mida

Ajuntament de Vacarisses
Inici
Seu electrònica Tauler d'anuncis

Reglament del servei d'arxiu municipal de Vacarisses

1 d'octubre de 2018


El Ple de l'Ajuntament de Vacarisses, en sessió del 27 de setembre de 2018 va aprovar inicialment el REGLAMENT DEL SERVEI D’ARXIU MUNICIPAL DE VACARISSES, el text del qual és coincident amb el model tipus que aprovà la Presidència de la Diputació mitjançant Decret núm. 10859/17, en data 2 de novembre de 2017, publicat al BOPB del 12 de desembre de 2107 i anunciat al DOGC núm. 7521, el 21 de desembre de 2017.

 

Es sotmet a informació pública l’ expedient i el text del Reglament pel termini de trenta dies hàbils, a fi que s’hi puguin presentar al·legacions, reclamacions o suggeriments, mitjançant la inserció dels anuncis corresponents al Butlletí Oficial de la Província (BOP), al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), al diari Ara , al tauler d’edictes de l’Ajuntament , a l’eTauler, a la Web municipal i al Portal de la Transparència. El termini d’informació pública començarà a comptar des de l’endemà de la darrera de les publicacions oficials suara esmentades.Documentació adjunta

AJUNTAMENT DE VACARISSES
Pau Casals, 17 - 08233 Vacarisses
Tel.: 93 835 90 02 - vacarisses@vacarisses.cat

Amb la col·laboració

Logo Diputació de Barcelona
© 2018 Tots els drets reservats