Mida

Ajuntament de Vacarisses
Inici
Comunicació Informació d'interès

Ajuts de menjador escolar 2019-20

25 d'abril de 2019


Convocatòria de P3 a 6è i de 1r a 4t de l'ESO

El període per sol·licitar els Ajuts de Menjador per al curs 2019-2020 serà del 8 al 23 de maig de 2019. Per concertar dia i hora, us heu d’adreçar al Departament de Serveis Socials de l’Ajuntament de Vacarisses.

 

Documentació original que cal aportar

 • Sol·licitud complimentada i signada.
 • DNI de tots els membres computables per al càlcul de la renda familiar. En cas de no disposar-ne, certificat de naixement o llibre de família.
 • Les persones donades d'alta al sistema especial de treballadors de la llar de la seguretat social hauran d'aportar el certificat de cotitzacions corresponents a l'any 2018.
 • En el cas que algun dels membres de la unitat familiar rebi qualsevol tipus d'ingrés corresponent a rendiments no contributius (excepte els de la seguretat social), caldrà aportar document acreditatiu. Principals prestacions i complements que no tributen (no contributius):
  - Renda garantida de ciutadania
  - Prestacions de llei de dependència
  - Prestacions a favor de familiars
  - Indemnitzacions per l'acolliment familiar
  - Pensions d'aliments percebudes per part dels progenitors en virtut de decisió judicial
  - I totes les previstes a la llei 35/2006, de novembre, de l'Impost sobre la Renda de Persones Físiques
 • En el cas de no poder acreditar el nivell de renda familiar, declaració responsable d'ingressos, acreditada pels serveis socials.


Relació directori

Oficina de Serveis Socials • Menjador escolar

Documentació adjunta

COMENTARIS

No hi ha comentaris.
 • Icone facebook
 • Icone email
 • Icone impressora
AJUNTAMENT DE VACARISSES
Pau Casals, 17 - 08233 Vacarisses
Tel.: 93 835 90 02 - vacarisses@vacarisses.cat

Amb la col·laboració

Logo Diputació de Barcelona
© 2019 Tots els drets reservats