Mida

Ajuntament de Vacarisses
Inici
Comunicació Notícies

El camp de futbol de gespa, llest cap a finals d’abril

18 de març de 2019


Un recurs interposat a una part de la licitació de les obres ha obligat a ajornar el  termini previst de finalització de les obres

 

El juliol de 2018 sortia a licitació la Instal·lació de gespa artificial i obra civil al camp de futbol municipal de Vacarisses. El projecte havia estat realitzat per l’empresa TOP Consulting Esportiu SLU (triada d’entre tres empreses especialitzades a què es va demanar pressupostos i experiència en el sector), conforme a les possibilitats tècniques i econòmiques de l’Ajuntament de Vacarisses. De fet, l’externalització de l’elaboració d’aquest projecte, a l’igual que d’altres, venia donada per la manca de coneixements suficients en aquest àmbit del personal tècnic del mateix ajuntament.

 

La licitació de les obres estava separada en dos blocs: d’una banda, l’obra civil i, de l’altra, la instal·lació de la gespa. El passat mes d’octubre, s’iniciava la primera part del projecte, l’obra civil, adjudicada a l’empresa Grup Mas Constructors, prèvia licitació pública.

 

El segon bloc quedava pendent d’adjudicació, ja que l’empresa fabricant de gespa artificial Mondo Ibérica S.A. havia interposat un recurs de reposició. Segons els seus arguments, es denunciaven pràctiques de competència deslleial i/o acords col·lusoris, conflicte d’interessos i delimitació incorrecta de l’objecte contractual als plecs de condicions tècniques. Un dels motius era que l’administrador de TPO Consulting Esportiu durant l’elaboració del projecte de la instal·lació de la gespa artificial al camp de futbol municipal de Vacarisses era Ignasi Senabre, alhora administrador i director comercial de l’empresa Sports Landscape SL, que comercialitza la marca de gespa artificial JutaGrass. El recurs també denunciava que, a l’especificació tècnica del plec de condicions, segons els paràmetres definitoris del tipus de gespa sol·licitada, només podia guanyar la licitació l’empresa administrada per Ignasi Senabre.

 

La mesa de contractació de l’Ajuntament de Vacarisses, prèvia consulta al departament jurídic del mateix consistori, va respondre els diferents punts del recurs de reposició amb els següents arguments:

 

Quant a pràctiques de competència deslleial i/o acords col·lusoris

El fet que l’empresa Sports Landscape, que administra i d’on és director comercial Ignasi Senabre, no es presenti a la licitació ja és motiu per concloure que no existeixen els acords col·lusoris esmentats. Les pràctiques col·lusòries s’han de donar entre empreses que concorrin a la licitació, doncs, en cas contrari, l’òrgan de contractació no pot intervenir-hi.

 

Quant a conflicte d’interessos

Com a mesura per evitar que es pugui materialitzar un conflicte d’interessos en l’expedient, es va acordar que l’empresa adjudicatària no pugui adquirir la gespa artificial ni a Senabre directament ni a l’empresa Sports Landscape, de què n’és administrador i director comercial. A tal efecte, l’empresa que resulti adjudicatària ha de presentar a la mesa de contractació, en un termini màxim de 3 dies des de la proposta d’adjudicació, una declaració que determini qui li subministrarà la gespa artificial, acompanyada d’un document de compromís que no podrà ser ni Senabre ni Sports Landscape.

 

Quant a la delimitació incorrecta de l’objecte contractual als plecs de condicions tècniques

Si bé és cert que el plec de prescripcions tècniques esmenta com a exemple el model Defender 50/165 de l’empresa JutaGrass, no és menys cert que aquesta menció va precedida del substantiu “tipus” (anàleg a “equivalent”, admès a l’article 126.6 in fine de l’LCSP). Així doncs, la referència “tipus Defender” indica un nivell qualitatiu de gespa que en cap cas implica l’exigència d’aquest model concret, sinó que s’accepta qualsevol producte que compleixi les prestacions mínimes exigides. Així ho van entendre les empreses participants (entre elles, Mondo Ibérica), sense que cap d’elles emetés reserva o objecció al respecte. En aquest cas, l’òrgan de contractació va optar per definir el producte a adquirir sobre la base d’unes determinades característiques descriptives: gruix de la fibra, decitex, número de puntades i pes. Aquestes característiques pretenien obtener unes prestacions mínimes, d’uns determinats estàndards de qualitat de la gespa, en funció del pressupost de què es disposava, basant-se en el “principi de millor relació qualitat-preu” a què al·ludeix l’article 131.2 de l’LCSP. La finalitat era obtenir una gespa de qualitat, amb un índex de durabilitat adequat i tenint en compte el sistema de drenatge vertical instal·lat.

 

Adjudicació de la instal·lació de gespa

El procediment de contractació ha continuat amb els acords anteriors. L’empresa que ha resultat primera per puntuació ha renunciat a l’adjudicació del contracte, de manera que aquesta ha passat a la segona empresa amb més punts, Fieldturf Poliegras S.A., fabricant europea de gesta artificial. En breu, s’iniciarà la instal·lació del material al camp de futbol, així com tots els elements necessaris per al seu ús, com porteries, xarxa per a pilotes, etc. Es preveu que l’equipament municipal estigui enllestit a finals d’abril. • Evolució de les obres al camp de futbol municipal.
 • Evolució de les obres al camp de futbol municipal.
 • Evolució de les obres al camp de futbol municipal.

COMENTARIS

 1. Raul   
  Para finales de abril listas? Cuando comienzan a poner el césped? Porque está todo parado...
  27/03/2019 16:30:21

Política de privacitat

L’informem que, d’acord amb el Reglament (UE) 679/2016, les seves dades seran incorporades en un fitxer propietat de l’Ajuntament de Vacarisses.

Aquestes dades seran utilitzades únicament amb la finalitat de donar resposta a la sol·licitud que ens heu remès.

Per a la seva tranquil·litat, l’Ajuntament de Vacarisses ha pres totes les mesures previstes en la citada normativa per garantir la confidencialitat i seguretat de les seves dades. Pot ampliar aquesta informació a l'apartat sobre protecció de dades de l'Avís legal.

En cas que vulgui exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació, oposició, supressió, limitació o portabilitat, ho podrà fer enviant un correu electrònic a l’adreça vacarisses@vacarisses.cat.


 • Icone facebook
 • Icone email
 • Icone impressora
AJUNTAMENT DE VACARISSES
Pau Casals, 17 - 08233 Vacarisses
Tel.: 93 835 90 02 - vacarisses@vacarisses.cat

Amb la col·laboració

Logo Diputació de Barcelona
© 2019 Tots els drets reservats