Mida

Ajuntament de Vacarisses
Inici
Comunicació Notícies

Restauració de la pedrera Blanca

28 de setembre de 2018


El ple de l’Ajuntament de Vacarisses aprova modificar el PGOU amb l’objectiu de restituir l’orografia original del lloc i restaurar el paisatge autòcton, mitjançant una activitat que garanteixi la protecció del medi ambient i alhora doni sortida als dèficits en la gestió de terres i runes

 

Al primer ple de l’Ajuntament de Vacarisses després de les vacances d’estiu, es va debatre la modificació puntual del Pla General d'Ordenació Urbana (PGOU) per restaurar l’activitat extractiva de la pedrera anomenada Blanca, mitjançant un dipòsit de terres i runes, a més de garantir el manteniment d’una planta d’aglomerat asfàltic lligada a l’explotació. Segons es va explicar ahir, aquesta proposta possibilita la transformació de la situació actual, caracteritzada per una pedrera totalment paralitzada a conseqüència de la crisi econòmica, a més d’encaixar la gestió de la planta d’asfalt que s’hi va instal·lar lligada a l’activitat extractiva i que, en l’actualitat, funciona de forma desvinculada.

 

Per realitzar la restauració de la pedrera, l’Ajuntament de Vacarisses ha signat un conveni de col·laboració amb l’empresa Puigfel. L’objectiu és restituir l’orografia original i restaurar el paisatge autòcton, mitjançant una activitat que garanteixi la protecció del medi ambient i que alhora doni sortida als dèficits en matèria de gestió de terres i runes a l’àmbit de la regió metropolitana. Per la seva banda, per tal de regularitzar la situació jurídico-urbanística de l’activitat d’aglomerats asfàltics, l’Ajuntament de Vacarisses també ha signat un conveni amb l’empresa que la duu a terme, Asfaltos Egara.

 

L’alcalde de Vacarisses, Antoni Masana, va explicar ahir que s’havia convocat una reunió monogràfica sobre el tema, on UIPV va aportar propostes que milloraven el projecte i que es van acabar acceptant. Tot i això, tant UIPV com VpV van abstenir-se en la votació. El regidor independent Pedro Serna va argumentar-ho: “Quan tinguem més informació detallada, ja ho valorarem”.

 

En marxa el bombament al nou pou de Torreblanca I

Un altre punt de la sessió plenària d’ahir va ser per aprovar definitivament la instal·lació de bombament del nou pou de Torreblanca I, així com la canalització d’impulsió fins al dipòsit de distribució d’aigua de la Torre. El pressupost és de 266.386,75 euros, que inclouen l’execució de les obres i les expropiacions de sòls veïns. El projecte va rebre el suport de tots els grups municipals, excepte d’UIPV, que es va abstenir en la votació. Un cop transcorreguts els períodes habituals d’exposició pública i presentació d’al·legacions, el projecte ha sofert un seguit de canvis. D’una banda, en el valor de les expropiacions, arran de les al·legacions presentades, i, de l’altra, s’ha modificat el traçat de la canonada d’impulsió, a petició de les associacions de veïns de les urbanitzacions per on ha de passar. Segons el projecte inicial, als trams urbanitzats, la canalització passava per la zona asfaltada, mentre que ara s’instal·larà per la zona de la voravia de panots, sempre que sigui possible.

 

Reglament del servei d’Arxiu Municipal

El Reglament del servei d’Arxiu Municipal de Vacarisses va ser aprovat definitivament al 2013. Ara, la Diputació de Barcelona n’ha presentat una versió actualitzada, que incorpora els canvis legislatius dels darrers anys i que el ple va acceptar ahir. D’aquesta manera, es pretén que sigui l’instrument idoni per regular el funcionament de l’Arxiu Municipal amb tots els agents que hi intervenen (persones usuàries de l’Ajuntament i de fora, i l’arxivera itinerant).

 

Suport al Correllengua 2018

El ple d’ahir també va aprovar, per unanimitat, donar suport al Correllengua 2018, “com a instrument reivindicatiu de la societat a favor de la plena normalització en l’ús social de la llengua arreu dels territoris de parla catalana i a favor de la seva unitat”. L’Ajuntament també es compromet a “aportar la infraestructura i l’ajuda necessàries per al bon desenvolupament de les activitats programades” al Correllengua, a més de donar suport a les iniciatives de voluntariat promogudes per la Coordinadora d’Associacions per la Llengua Catalana (CAL) i “encaminades a facilitar l’apropiació i l’ús del català oral entre persones i col·lectius, especialment entre la població nouvinguda”.

 

Es dissol el Consorci de Turisme del Vallès Occidental

El Consorci de Turisme del Vallès Occidental es va crear i constituir l’any 2000, amb l’objectiu de millorar, promoure i fomentar el turisme del territori. Al juliol, se’n va aprovar la seva dissolució “per raons d’eficàcia, eficiència i simplificació administrativa”, a fi que els serveis del Consorci siguin executats pel Consell Comarcal del Vallès Occidental. L’acord garanteix la continuïtat de l’activitat de foment del turisme, mitjançant les aportacions municipals que corresponguin.

 

Moció sobre les obres d’urbanització de La Creu i El Ventayol

L’única moció de l’oposició del ple d’ahir va ser presentada pel PSC, motivada per la “inquietud” dels veïns i veïnes d’El Ventayol i La Creu que van assistir a la darrera sessió plenària, en relació als terminis d’inici i execució dels seus projectes d’urbanització. És per això que el grup municipal socialista va demanar que “es redacti un llistat clar i entenedor on es relacionin una per una les accions i/o actuacions que cal dur a terme fins a l’execució dels projectes, indicant, sempre que sigui possible, uns terminis mínims i màxims de cadascuna”. La majoria de grups municipals van mostrar-s’hi favorables, puntualitzant que les dates de cada pas fossin aproximades, ja que alguns tràmits depenen d’altres administracions o de la presentació d’al·legacions, per exemple. En aquest sentit, l’alcalde de Vacarisses va informar que s’havia encarregat un estudi sobre com enfocar les obres d’urbanització d’El Ventayol, que requereix aportar prèviament un llistat molt extens de dades, per al qual cal un temps de dedicació considerable. Tanmateix, “l’anàlisi final ens pot ser molt útil”, va valorar Masana. Per la seva banda, VpV va abstenir-se en la votació. “Pensem que aquesta moció arriba tard perquè, a l’anterior ple, se’n va aprovar una altra per tirar endavant les obres. I quan hem demanat informació al respecte, no se’ns ha donat”, va assegurar Serna.

 

Moció per commemorar l’1 d’octubre

L’altra moció presentada ahir va ser de la mà d’ERC, quant a la commemoració del referèndum d’autodeterminació de l’1 d’octubre de 2017. Així, es vol “reconèixer la tasca de les persones que van fer possible la celebració del referèndum i que hi van participar activament per poder donar veu al poble de Catalunya en relació al seu futur polític”. A més, es manifesta “la solidaritat amb la ciutadania que va ser brutalment agredida per les forces de seguretat de l’Estat quan es dirigia de manera pacífica a votar”. La moció també exigeix “l’immediat alliberament de les preses i presos polítics i el lliure retorn de les persones exiliades”. UIPV, VpV i MV van votar-hi a favor, després de deixar clar que no compartien l’exposició de motius per ser “partidista”, però sí els acords de la moció. En canvi, el PSC va abstenir-se, tal com va explicar la regidora Laura Sánchez: “Parlen d’un Estat corrupte, quan haurien de parlar de govern corrupte. Ens abstindrem tal com fem habitualment en aquest tipus de mocions, tot i que podríem subscriure els acords”. • Ple de setembre
 • Ple de setembre

COMENTARIS

No hi ha comentaris.
 • 5
  4
  3
  2
  1
  0


 • Icone facebook
 • Icone email
 • Icone impressora
AJUNTAMENT DE VACARISSES
Pau Casals, 17 - 08233 Vacarisses
Tel.: 93 835 90 02 - vacarisses@vacarisses.cat

Amb la col·laboració

Logo Diputació de Barcelona
© 2019 Tots els drets reservats