Mida

Ajuntament de Vacarisses
Inici
Comunicació Notícies

S’inaugura el Centre de Biomassa Comarcal

16 de juliol de 2018


L’objectiu de la nova instal·lació és abastir les calderes del Vallès Occidental amb estella de quilòmetre zero

 

Dimecres va obrir les portes el nou Centre Logístic de Biomassa Comarcal, una peça clau del projecte Boscos del Vallès de prevenció d’incendis a partir de la dinamització de la biomassa forestal. El Centre Logístic de Biomassa és el centre d’operacions del Servei Comarcal de Biomassa Forestal i permet tancar el cercle que fa possible l’aprofitament forestal per a l’obtenció d’estella que alimenta les calderes de biomassa de la comarca. Així doncs, un equipament clau per generar una energia neta i de proximitat, i per garantir una gestió dels boscos que disminueixi el seu perill de combustibilitat. L’Ajuntament de Vacarisses ha signat un conveni per poder adherir-se al Servei Comarcal de Biomassa Forestal i accedir, així, a l’estella del Centre Logístic per poder alimentar la caldera de biomassa del municipi.

 

Boscos del Vallès és un projecte que desenvolupa una política activa de prevenció d’incendis i, alhora, completa les infraestructures de prevenció. A més, actua directament sobre la disminució de la combustibilitat dels boscos i organitza els circuits de compra-venda de biomassa. El projecte té un impacte en la creació de llocs de treball directes i indirectes. D’altra banda, promou una energia sostenible i contribueix en la lluita contra el canvi climàtic i a favor de la qualitat de l’aire. A ple rendiment de la concessió, l’estalvi d’emissions de C02 seria de més de 5.400 tones anuals.

 

Aquest projecte s’ha finançat gràcies al PUOSC de la Generalitat de Catalunya i el suport de la Diputació de Barcelona. Des del Consell d’alcaldes i alcaldesses del Vallès Occidental, s’ha apostat per tirar endavant una política de prevenció d’incendis efectiva que vagi més enllà de la intervenció en camins i punts d’aigua.

 

El Centre Logístic és una de les tres potes del projecte Boscos del Vallès a nivell d’equipaments. A ple rendiment, pot mobilitzar fins a 9.500 tones de fusta verda, que suposa el 25% del creixement vegetatiu anual de la superfície de pi blanc de la comarca. Pot emmagatzemar 9.500 tones de fusta en roll i té una capacitat de producció d’estella de 6.650 tones anuals. Ha suposat una inversió de 500.000 euros.

 

El Servei Comarcal de Biomassa forestal 

El projecte Boscos del Vallès és innovador a Catalunya, en primer lloc, pel fet de treballar en la prevenció d’incendis a través de la valorització de la biomassa forestal a escala comarcal. Però el que suposa una innovació que va més enllà és el fet que el Consell Comarcal ha creat una competència pròpia i un nou Servei Comarcal de Biomassa Forestal. El Servei Comarcal de Biomassa Forestal (SCBF) és un servei públic que té com a objectiu contribuir a la prevenció d’incendis forestals a la comarca, promovent la gestió sostenible de la superfície forestal i la valorització de la biomassa per a la generació d’energia tèrmica. Els usuaris del servei comarcal de biomassa forestal poden ser administracions públiques, empreses o privats, titulars o gestors d’equipaments amb necessitats d’energia tèrmica, que, amb el seu projecte, contribueixin a assolir els objectius marcats pel Servei Comarcal de Biomassa Forestal en el seu conjunt.

 

El Centre Logístic de Biomassa

El Centre Logístic de Biomassa és un equipament públic propietat del Consell Comarcal del Vallès Occidental posat a disposició del sector per dinamitzar el mercat de la biomassa a la comarca, amb una instal·lació que aporta estabilitat al subministrament d’estella provinent majorment dels boscos de la comarca i en garanteix la qualitat (granulometria i humitat controlades, que ajuden a un millor manteniment de la caldera i aconsegueixen baixes emissions). Amb una inversió de 500.000 euros, el Centre Logístic s’ha ubicat al Polígon Els Bellots de Terrassa, en un terreny que l’Ajuntament de Terrassa ha cedit per 25 anys al Consell Comarcal. Està situat en un parcel·la de 8.430 metres quadrats i compta amb 1.300 metres quadrats per a l’acopi de fusta en roll i una nau magatzem de 846 metres quadrats.  El Centre Logístic permetrà gestionar la fusta dels boscos vallesans i transformar-la en estella.

 

Capacitats màximes del centre logístic

 • Capacitat emmagatzematge fustal: 4.000 t fusta en roll (50% humitat)
 • Capacitat emmagatzematge d’estella: 720 t d’estella P45S (30% humitat)
 • Capacitat anual de mobilització de fusta: 9.500 t fusta en roll (50% humitat)
 • Capacitat anual de producció d’estella: 6.650 t d’estella (30% humitat)

El Vallès Occidental, un territori vulnerable

El Vallès Occidental és una comarca essencialment urbana amb una elevada densitat de població, superior als 900.000 habitants, que compta amb un teixit industrial important, però també amb un elevat percentatge de superfície forestal (59’1%), una mica per sota de la mitjana de Catalunya, que és del 61%, però per damunt de la mitjana europea (46%). Els boscos del Vallès Occidental, el 90% dels quals són de titularitat privada, constitueixen una àrea poc planificada i poc gestionada (la gestió forestal de la comarca és minsa), que té una productivitat relativament baixa i és força vulnerable al canvi climàtic i als incendis forestals. El Vallès Occidental és una comarca amb un elevat risc d’incendi (19 dels 23 municipis de la comarca estan considerats d’alt risc d’incendi) i és una de les comarques amb major nombre d’ignicions anuals, degut a les característiques de la vegetació i a l’elevada pressió antròpica que pateixen els seus boscos. • Inauguració del Centre Logístic. Font: CCVOC
 • L'alcalde de Vacarisses, signant el conveni. Font: CCVOC

COMENTARIS

No hi ha comentaris.
 • 5
  4
  3
  2
  1
  0


 • Icone facebook
 • Icone email
 • Icone impressora
AJUNTAMENT DE VACARISSES
Pau Casals, 17 - 08233 Vacarisses
Tel.: 93 835 90 02 - vacarisses@vacarisses.cat

Amb la col·laboració

Logo Diputació de Barcelona
© 2019 Tots els drets reservats