Mida

Ajuntament de Vacarisses
Inici
Comunicació Notícies

Proposta de millores a les ordenances per incentivar la indústria

19 de setembre de 2017


El Pacte per la Reindustrialització fa un seguit de recomanacions per fomentar l’activitat industrial al Vallès Occidental, la sostenibilitat i una millora de la gestió fiscal

 

Divendres, a Sant Cugat del Vallès, es va constituir la Taula de Fiscalitat Industrial Local, configurada per regidors i regidores d’Economia i Finances i Promoció Econòmica dels ajuntaments del Vallès Occidental, i oberta a la participació de la resta d’agents socials i econòmics del Pacte per la Reindustrialització. En representació de Vacarisses, va assistir-hi la regidora d’aquesta àrea, Olga Serra.

 

La primera trobada va tenir com a element principal la presentació i debat del document Recomanacions i millores en l’elaboració de les ordenances i la fiscalitat local amb afectació a l’activitat industrial. Anualitat 2018. La finalitat de la Taula és disposar d’un marc estable d’intercanvi d’informació i coneixement i d’un espai de concertació polític que permeti fer efectives propostes de millora en les ordenances i la fiscalitat local per incentivar l’activitat industrial.

 

Foment de la indústria sostenible

Per exemple, pel que fa a l’Impost de Béns Immobles (IBI), es proposa, entre d’altres, la bonificació mínima del 50% de la quota íntegra quan s’instal·lin sistemes per a l'aprofitament tèrmic o elèctric de l'energia solar durant 3 anys, o l’exempció del 100% els 3 primers anys d’inici d’activitat i del 50% per als 2 anys següents. O, en el cas de l’Impost d’Activitats Econòmiques (IAE), l’exempció del 100% els 3 primers anys d’inici d’activitat i del 50% per als 2 anys següents. D’altra banda, quant a mesures fiscals innovadores que fomentin l’activitat sostenible, es proposa incorporar millores en àmbits com la transició energètica, la millora de la gestió i l’estat dels polígons o en les condicions de la plantilla i l’interès social. Per exemple, la bonificació del 95% de l’Impost de Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) d’aquelles obres d’infraestructures de càrrega de vehicles elèctrics, tipus semiràpid, incloses en zones d’estacionament de vehicles. O la bonificació del 90% de l’ICIO i del 10% de l’IAE a les empreses que activin una millora, rehabilitació i adequació de naus industrials obsoletes o en desús.

 

Desenvolupament industrial i millor gestió de la fiscalitat

Finalment, el document impulsa un seguit de millores vinculades a la comprensió de les ordenances i l’accés a la informació, com per exemple, concretar les diferències entre les exempcions i bonificacions de caràcter obligatori i les de caràcter potestatiu, on les de caràcter obligatori estiguin reflectides en la seva totalitat. O, d’altra banda, agilitzar les tramitacions administratives, establint uns protocols generals que millorin la coordinació dels circuits interns. Per exemple, simplificant i agilitzant les tramitacions entre llicències d’activitats i permisos d’obres, amb uns terminis màxims d’autoritzacions per a l’inici d’activitat i realització d’obres d’ampliació i/o millores de la capacitat productiva.

 

Les properes passes a seguir seran avaluar el grau d’implementació de les recomanacions proposades en les ordenances del proper any 2018 i activar noves mesures conjuntes que fomentin una millor coordinació i incentius de la fiscalitat local, com per exemple, disposar duna metodologia compartida de gestió i mesura de la inversió realitzada pels ajuntaments als polígons industrials. • Sessió de la Taula de fiscalitat.

COMENTARIS

No hi ha comentaris.
 • 5
  4
  3
  2
  1
  0


 • Icone facebook
 • Icone email
 • Icone impressora
AJUNTAMENT DE VACARISSES
Pau Casals, 17 - 08233 Vacarisses
Tel.: 93 835 90 02 - vacarisses@vacarisses.cat

Amb la col·laboració

Logo Diputació de Barcelona
© 2018 Tots els drets reservats