Mida

Ajuntament de Vacarisses
Inici
Vila Participació ciutadana Inventari patrimoni natural

Inventari patrimoni natural


Vacarisses és un municipi on hi podem trobar bastants arbres d'interès local, ja sigui per la seva grandària, per l'edat o per alguna peculiaritat. També tenim un número important de fonts, barraques de vinya i espais d'interès natural com rouredes o alzinars.

Creiem que és necessari fer un inventari de tot aquest patrimoni per poder procedir a la protecció dels elements que ho requereixin.

Aquest patrimoni, a banda de tenir un especial interès per si mateix, sovint va acompanyat d'un interès històric o llegendari. Per aquest motiu és necessari que l'inventari pugui recollir el màxim d'informació possible, no només de dades estrictament tècniques, si no també de dades històriques.

Per tots aquests motius, la participació ciutadana esdevé una eina indispensable per a elaborar l’inventari. Les tecnologies de la informació i la comunicació són una altra eina que pot facilitar la recollida de les dades.

Des de la Regidoria de Medi Ambient s’ha creat aquest espai al web municipal, on es pot introduir la informació omplint una fitxa determinada segons el tipus d'element a identificar. Aquesta informació serà validada pel personal tècnic de l'Ajuntament abans de ser penjada al web, dins l’apartat de La vila / Història, patrimoni i festes / Inventari de Patrimoni Natural.

Si hi ha algú que hi vol participar però no pot accedir al web, pot portar la informació presencialment o per correu ordinari.

Tota la informació recollida s’utilitzarà per elaborar l’Inventari de Patrimoni Natural de Vacarisses. L'espai es dividirà en cinc seccions: arbres monumentals o singulars, barraques de vinya, fonts, espais d'interès natural i altres (carboneres, pous, molins, túnels...).AJUNTAMENT DE VACARISSES
Pau Casals, 17 - 08233 Vacarisses
Tel.: 93 835 90 02 - vacarisses@vacarisses.cat

Amb la col·laboració

Logo Diputació de Barcelona
© 2017 Tots els drets reservats