ࡱ> uwrst#`hbjbjmm ʝ g g g@`hh ii"jjjLl:llNPPPPPP$hItt l&l*l"llt jj l j jN lN ji @Ul gnbbN0F D lllttdlllllll dZ g g  PLA D'ACTUACI MUNICIPAL 2015 - 2019 NDEX Serveis a les Persones Sanitat i Consum......................................................................................................................4 Educaci...................................................................................................................................5 Esports.....................................................................................................................................6 Cultura, Festes i Patrimoni.......................................................................................................7 Joventut...................................................................................................................................8 Infncia....................................................................................................................................9 Participaci Ciutadana, Transparncia i Bon Govern.............................................................10 Acci Social............................................................................................................................11 Cooperaci i Solidaritat.........................................................................................................12 Gent Gran..............................................................................................................................13 Poltiques dIgualtat...............................................................................................................14 Serveis Territorials Medi Ambient........................................................................................................................16 Habitatge...............................................................................................................................18 Urbanisme.............................................................................................................................19 Promoci Econmica, Indstria i Comer..............................................................................20 Turisme Promoci Econmica.............................................................................................21 Obres i Serveis Municipals.....................................................................................................22 Mobilitat................................................................................................................................23 Rgim Interior Serveis Generals....................................................................................................................25 Seguretat Ciutadana..............................................................................................................26 Hisenda..................................................................................................................................27 Comunicaci i TIC..................................................................................................................28 SERVEIS A LES PERSONES SANITAT I CONSUM La salut i laccs universal a la sanitat pblica, sn drets bsics per a tothom. Hem de tenir en compte limpacte en la salut de les persones en qualsevol acci de govern, posant especial cura en aquells collectius ms vulnerables. Malgrat que els Ajuntaments no tenim competncies en salut, podem treballar en promoure hbits de vida saludables i en dotar els recursos necessaris perqu la ciutadania gaudeixi daquest dret. OBJECTIUS Vetllar pel dret a la salut de la ciutadania. Promoure hbits de vida saludables. Donar resposta a les necessitats de les persones per tal de garantir els seus drets com a consumidors ACCIONS Control exhaustiu de les analtiques de laigua i millora dels protocols. Collaborar en programes dalimentaci sana i sostenible, de proximitat i temporada, impulsant el seu consum entre les famlies, els centres educatius i lhostaleria. Coordinar accions de promoci dhbits de vida saludable amb els i les professionals del CAP. Adequar un espai digne per acollir temporalment els gossos trobats a la via pblica. Millorar el conveni de collaboraci per a la recollida danimals de companyia. Reivindicar el nostre CAP com a referent de lrea bsica de salut. Negociar amb la Generalitat la lliure opci per triar centre hospitalari a Terrassa o a Manresa. Programaci de cursos de manipuladors daliments. Campanyes destinades a fomentar la salut individual i collectiva i a impulsar l'adopci d'estils de vida saludables. Donar suport a aquelles entitats que promoguin el consum sostenible i de productes de proximitat. EDUCACI Leducaci s un element estratgic per al desenvolupament de la nostra vila i ens pertoca abordar el repte educatiu amb un objectiu clar i ferm. La irrenunciable igualtat doportunitats i accs a una educaci pblica. OBJECTIUS Vetllar per una educaci inclusiva, catalana, laica, plural, integral i compromesa amb el medi ambient. L'educaci com un dret inherent que implica a les persones al llarg de la vida. ACCIONS Dinamitzar el consell escolar municipal (CEM) com a rgan dorientaci i participaci de la comunitat educativa. Controlar el mapa escolar del nostre municipi per garantir la completa escolaritzaci de lalumnat deducaci obligatria. Donar suport als infants, d'infantil i primria, amb necessitats educatives especials, dins de la franja dhorari de menjador; demanar al Departament d'Ensenyament de la Generalitat els recursos per donar-hi suport dins de lhorari lectiu. Coordinar jornades de treball conjunt entre alumnat de primria i secundria en cossos voluntaris d'ADF, Protecci civil i bombers, per fomentar valors solidaris i millor coneixement de l entorn. Senyalitzar camins o rutes segures per accedir a les escoles a peu o amb bicicleta. Coordinaci amb altres serveis municipals per afavorir diferents programes escolars (prevenci de drogo-dependncia, maltractaments, promoci de la salut de lalimentaci saludable, d'activitat fsica, i d'educaci viaria.). Continuar organitzant els casals destiu i ampliar loferta fins als 16 anys, subvencionar els casals perqu tinguin preus assequibles. Donar suport a infants amb necessitats especials. Estudi per part de la Diputaci sobre les escoles bressol, per tal de millorar-ne lorganitzaci i, si sescau, el seu funcionament. Elaborar i aplicar la tarifaci social a les activitats educatives en funci de la renda. Subvencionar els llibres de text, material didctic complementari i material informtic. Reduir la quota mensual del servei descoles bressol. Reduir la quota del servei de menjador de les escoles bressol. Millorar les bonificacions a les famlies monoparentals. Establir subvencions a lalumnat de lEscola de Municipal de Msica. Seguir potenciant lespai familiar a les escoles bressol. Mantenir, millorar i incrementar el servei de refor escolar. Apostar i donar suport a les iniciatives, tant dels Centres Educatius i les AMPAs, sobre la reutilitzaci i socialitzaci dels llibres. Fomentar una participaci ms oberta en els Centres Escolars amb major implicaci de les famlies conjuntament amb el professorat. Reivindicar al Departament d'Ensenyament la realitzaci de cicles formatius al nostre municipi. Fer un estudi de les necessitats formatives de les persones adultes del municipi. En funci dels resultats de lestudi valorar la creaci duna escola dadults aprofitant els recursos ja existents o subvencions. Millora de les condicions acstiques de lEscola de Msica. ESPORTS OBJECTIUS Lesport ha de ser un element de cohesi social i que estigui a labast de tothom, aprofitant les possibilitats del nostre municipi per promoure activitats esportives relacionades amb la natura, promocionant la prctica esportiva com a millora de salut i qualitat de vida. ACCIONS Crear el Consell Esportiu Municipal. Creaci de la Guia de l'Esport. Ajudar i potenciar la creaci d'equips esportius femenins. Aconseguir les subvencions suficients que permetin la construcci del camp de futbol de gespa artificial. Fer un estudi de costos i viabilitat per construir un rocdrom al poliesportiu. Mantenir el suport a la cursa de la Campana. Aplicar bonificacions a les activitats i installacions esportives municipals en funci de capacitat econmica. Replantejar i potenciar nous espais al Poliesportiu, aix com la seva millora. Fomentarem l'esport escolar i de base, potenciant la prctica d'esports minoritaris. CULTURA, FESTES I PATRIMONI OBJECTIUS La cultura ha de ser un instrument al servei de la cohesi social, on esdevingui una prioritat loptimitzaci dels recursos existents conjuntament amb la poblaci. Treballant tamb , en una oferta de qualitat repartida al llarg de lany. Daltra banda, no podem renunciar a les possibilitats que ofereix el nostre patrimoni, que ha destar protegit i difs, i que suposa una singularitzaci que ens pot permetre un aprofitament donant a conixer la nostra vila arreu. ACCIONS Dotarem de contingut el Casal de Cultura, farem les millores tcniques necessries i licitarem la concessi del bar, convertint-lo en un espai artstic i de creativitat obert a tothom Donar suport als programes existents al municipi per a fomentar la lectura en angls i el coneixement de les biblioteques Racionalitzar els horaris de la biblioteca per adaptar-los a les necessitats reals Actualitzarem i farem difusi del mapa del patrimoni local Afavorir la investigaci de la histria de Vacarisses i continuar amb les sessions de treball sobre la memria histrica Crear un fons fotogrfic que reculli el passat de la nostra vila Fer les gestions necessries per retornar a Vacarisses les restes arqueolgiques trobades a la Cova dels Lladres Reordenar i racionalitzar els equipaments municipals per donar un millor servei a les entitats Cercar agermanaments culturals amb altres localitats Donar suport als i les artistes locals i contribuir a la difusi de la seva obra Declarar el Ferrer Vell B Cultural dInters Local (BCIL) Digitalitzar i difondre els documents de l'arxiu municipal Mantenir el suport econmic a la Biblioteca Donar suport a les entitats que treballin en la difusi de la cultura popular catalana dins i fora del municipi Treballarem per unes festes majors ms participatives Declarar la Festa Major Petita com a Festa d'Inters Local i potenciar-la per tal que esdevingui festa de referncia i fer la inscripci al catleg del Patrimoni Festiu de Catalunya. Reglament Regulador del Servei Pblic de la Biblioteca el Castell de Vacarisses Donar suport a la Candidatura de la Colla Gegantera de Vacarisses per a lorganitzaci de la Fira del Mn Geganter 2017 JOVENTUT OBJECTIUS Continuar treballant perqu l'oferta ldica sigui variada i arribar a totes les sensibilitats Promoure la participaci i l'associacionisme juvenil. Com a collectiu especialment castigat per l'atur garantirem la formaci i l'orientaci laboral. Promoure l's des transport pblic. ACCIONS Treballar per a la constituci del Consell municipals de joves. Desenvolupar i implementar el Pla Local de Joventut. Destinar un espai municipal a l'aire lliure per activitats esportives i de lleure. Desenvolupar els programes Activa't, Start, Programa de Garantia Juvenil. Seguirem apostant per les classes de refor escolar al Punt de Vol. Aprofundir en l'autogesti del Punt de Vol. Aplicar un descompte del 20% a les T10 de 2 zones. Fer difusi de la T12. Farem assessorament sobre programes de treball i/o formaci fora del pas. Ampliar l'oferta del pack jove fins els 16 anys. INFNCIA OBJECTIUS Tenir en compte els infants de la nostra vila des de tots els mbits municipals apostant per la transversalitat en la forma de treballar. Promoure la relaci intergeneracional. ACCIONS Creaci de la regidoria dinfncia. Elaboraci del pla local d'infncia. Creaci d'un Ple infantil. Realitzar activitats conjuntes que permetin les relacions intergeneracionals. Fer una guia de la Infncia que reculli totes les activitats relacionades entre els 0 i 12 anys. PARTICIPACI CIUTADANA, TRANSPARNCIA I BON GOVERN OBJECTIUS El govern municipal cercar mecanismes de participaci i complicitat amb la ciutadania per tal que les actuacions i gestions que els afectin siguin consultades i debatudes. Treballar per posar de relleu que cal el comproms de tots i totes per avanar en la millora del b com. Garantir el dret daccs a la informaci pblica i fer avenos importants en matria de bon govern i govern obert. ACCIONS Desenvolupar i aplicar el reglament de participaci ciutadana. Organitzar consultes sobre temes rellevants del municipi. Treballarem perqu qualsevol queixa ciutadana sigui atesa amb el mxim de celeritat. Donar continutat a la comissi de seguiment de les obres de la C-58 fins a garantir la correcta finalitzaci. Fer una prova pilot per traslladar un punt d'atenci ciutadana a les urbanitzacions ms llunyanes. Donar suport i eines a les entitats amb la finalitat d'assessorar-les i potenciar els serveis comuns per optimitzar recursos . Informar la ciutadania sobre les oportunitats que ofereixen les diferents administracions. Comenar gradualment a fer pressupostos participatius, tant en la fase d'elaboraci com en la seva posterior avaluaci. Promoure el voluntariat per accions cviques i socials. Potenciar el teixit associatiu en els esdeveniments del municipi. Creaci del Consell de Vila. Presentar PAM durant el primer any de legislatura. Retre comptes peridicament del nivell d'acompliment del PAM. Rebaixar el sou de l'alcalde i regidors per adequar-los al que recomanen les entitats municipalistes. Elaborar un Codi tic per a crrecs electes i personal de lAjuntament. Limitaci mandat a un mxim de dues legislatures. Publicaci de bens i patrimoni. Introduir dades al Portal de Transparncia i mantenir-lo actualitzat. Celebraci de plens mensualment. ACCI SOCIAL La intervenci municipal tindr com a principis bsics la garantia dels drets socials, la no discriminaci i la reducci de les desigualtats socials. OBJECTIUS Universalitzaci de laccs als serveis socials Lluitar contra la pobresa energtica Treballar per la inclusi social ACCIONS Garantir beques menjador a totes les famlies que ho necessitin. Treballar en un protocol d'accs als serveis socials per garantir el dret de la ciutadania en igualtat de condicions per a tothom. Coordinar el projecte RECOOPEREM amb el Rebost Solidari i lentitat que el gestiona i valorar la seva ampliaci per oferir menjar a domicili a persones amb dificultats per cuinar o desplaar-se, per tal que puguin seguir una dieta equilibrada. Garantir els subministraments mnims bsics a les famlies amb vulnerabilitat econmica i/o social. Crear la Mesa de Serveis Socials Municipal per proposar accions coordinades entre totes les regidories per donar suport a les persones en situaci de vulnerabilitat. Posar en marxa l'Espai dels Infants (aula socioeducativa). Introduir la figura d'un/a educador/a social per treballar en espais oberts. Signar un conveni de collaboraci amb l'entitat que coordina el rebost solidari per garantir el seu bon funcionament i continutat. Mantenir la qualitat del SAD (treballadora familiar) i adaptar-lo a les necessitats actuals. Mantenir el servei d'atenci psicolgica. Donar suport a les persones cuidadores amb accions formatives i de suport psicolgic. Informar i gestionar els ajuts pblics d'arranjament d'habitatges per a persones depenents i gent gran. COOPERACI I SOLIDARITAT Vacarisses ha demostrat ser una vila solidria, membre del Fons Catal de Cooperaci, i que seguir impulsant iniciatives contra la pobresa i les desigualtats al mn. Lrea de Cooperaci no es vol limitar nicament a la subvenci de projectes de cooperaci al desenvolupament i a les emergncies humanitries, sin que vol fer un pas ms enll realitzant accions de sensibilitzaci i emprenent accions que promoguin un desenvolupament hum sostenible fonamentat en lampliaci de drets, capacitats i oportunitats de totes les persones. OBJECTIUS Promoure, realitzar i finanar projectes de cooperaci al desenvolupament que ajudin a resoldre mancances concretes de pobles i comunitats, tant de forma directa com a travs dONGs, institucions o altres organismes. Sensibilitzar la ciutadania envers el desenvolupament hum sostenible i la defensa dels Drets Humans. ACCIONS Continuarem donant suport a projectes de cooperaci internacional amb la convocatria de projectes valorats i justificats a travs del Fons Catal de Cooperaci Incrementar progressivament laportaci a la cooperaci internacional fins a arribar al 0,7% del pressupost anual de lajuntament de manera progressiva durant el mandat. Treballarem, com a municipi o collaborant amb altres entitats supra-municipals, per la plena integraci de la poblaci refugiada vctima de les guerres. Donarem, si s necessari, suport especfic a persones refugiades en trnsit. Seguirem donant suport a aquelles accions i activitats de caire solidari i les entitats que les promouen al municipi, com per exemple, La Marat de TV3. Difondrem, sensibilitzarem i donarem suport a temtiques diverses relacionades amb els Drets Humans i el Foment de la Pau i la Cooperaci. Programarem conjuntament amb altres rees de lajuntament i centres docents programes i activitats que potencin la cooperaci al desenvolupament. Promoure leconomia social, facilitant informaci sobre cooperatives de treball, de consum, empreses dinserci, etc. i propiciant la collaboraci amb aquest tipus dorganitzacions. Fomentar programes de Responsabilitat Social Corporativa, tant a indstria com a comeros del municipi. GENT GRAN OBJECTIUS Vetllar per un envelliment actiu i saludable, defensant la gent gran com a ciutadans i ciutadanes de ple dret i tenir en compte les particularitats del collectiu, aprofitant el potencial de lexperincia de la gent gran com a valor social a transmetre. ACCIONS Promoure activitats on puguin confluir diferents generacions per tal de compartir experincies i coneixements ,com per exemple plantejant el casal de la gent gran com un espai obert a tothom. Creaci del Consell Municipal de la Gent Gran. Crear una borsa de voluntariat de gent gran per collaborar en tasques cviques, solidries i d'acompanyament. Potenciar l'exercici per mantenir hbits de vida saludable Ampliar el ventall de tallers i activitats per fomentar que la gent gran sigui ciutadania informada i activa . Reprendre el projecte de memria histrica . Acostar les noves tecnologies de la informaci i la comunicaci a gent gran amb l'objectiu de reduir la marginaci, la solitud i la separaci entre generacions. Fer un conveni amb empresa de tele-assistncia per custdia de claus. Fer ms activitats ldiques. POLTIQUES D'IGUALTAT OBJECTIUS Lluitar contra la violncia gnere potenciant accions i programes de prevenci des de diferents rees i edats. Afavorir la coeducaci als diferents mbits municipals. Fer visibles les desigualtats de gnere. Garantir l'autonomia i la llibertat de les persones. ACCIONS Crear i gestionar un protocol de violncia de gnere/masclisme en el municipi i coordinar-lo amb els diferents professionals. Garantir l'atenci psicolgica i un servei de consultes legals adreats a dones i collectiu LGTB. Crear i desenvolupar un pla de poltiques d'igualtat. Donar suport a les iniciatives i activitats que dugui a terme l'associaci de dones. Pla d'acci LGTB. Considerar tots els models familiars. SERVEIS TERRITORIALS MEDI AMBIENT Vacarisses ha de tenir un posicionament pro-actiu en la defensa, potenciaci i implantaci de criteris mediambientals i sostenibles. OBJECTIUS Vetllar per la millor conservaci dels espais naturals. Cal avanar cap a un model de residus zero en el qu es redueixen els residus en general i s'incrementin prctiques de reutilitzaci de residus. Prioritzar les activitats agrries i ramaderes per sobre la pressi urbanstica, fomentant les activitats de carcter agro-ecolgic. ACCIONS Promocionar i/o senyalitzar rutes naturals de senderisme. Recuperar camins i millorar la seva neteja i senyalitzaci. Fer un estudi de viabilitat de Mas Mim per tal de convertir-lo en un espai d'inters lligat a activitats mediambientals. Completar el mapa de patrimoni natural i cultural. Continuar amb el desenvolupament del catleg de larbrat del municipi. Realitzar un estudi de viabilitat ecolgica i econmica per a la explotaci dels nostres recursos forestals. Promoure el consum de biomassa. Pla estratgic de lluita contra el canvi climtic. Elaborar i executar un pla estratgic que fixi les actuacions necessries per a una millor adaptaci del municipi a les conseqncies del canvi climtic, amb especial atenci als recursos i espais naturals. Promoure d'altres energies renovables als equipaments municipals. Millora de leficincia energtica dels edificis municipals. Millorar leficincia energtica en diversos equipaments pblics. Consolidar una estratgia energtica dels edificis municipals, amb lobjectiu de reduir els consums de subministraments i d'implementar uns bons hbits en el consum d'energia. Adequaci de lenllumenat pblic per acomplir la normativa de contaminaci lumnica. Impulsar campanyes informatives a la ciutadania sobre mesures d'estalvi energtic. Recuperar la setmana del medi ambient. Aconseguir mantenir la ISO50001 d'estalvi i eficincia energtica. Creaci del Consell Municipal de Medi Ambient. Adherir-nos al Consell promotor del Parc Rural de Montserrat. Promoure les experincies innovadores d'aplicaci de la ramaderia, especialment en la gesti forestal. Collaborar en el projecte LIFE de Montserrat. Contribuir a la recuperaci de espais fluvials degradats (rieres del municipi). Organitzar i participar en campanyes de neteja de deixalles i residus dels boscos. Delimitar certs espais naturals per laccs de vianants. Netejar i clausurar abocadors incontrolats a les zones naturals. Dissenyar i posar en marxa campanyes de millora del reciclatge, reducci i reutilitzaci dels residus; valorar i fer prova pilot, en el nucli del poble, de recollida d'escombraries porta a porta. Fomentar i potenciar ls de la deixalleria municipal. Vetllar per la correcta clausura i segellament de labocador. Reactivar el Consell de seguiment de lmbit de Coll Cards ( abocador i CTR). Fer accions conjuntes amb els Ens Municipals ( Consorci de residus del Consell Comarcal, Generalitat) per tal qu el CTR millori la seva activitat i rendiment. Treballar en una ordenana que reguli les olors. Vetllar per garantir la eliminaci de qualsevol molstia dolors i establir un rgim d'obligacions i sancions per aquelles activitats que, de forma reiterada, provoquin nivells no tolerables d'emissions molestes. Potenciar la utilitzaci del vehicle elctric, bonificant taxes e impostos. Participar activament en el projecte de reducci de poblaci de senglars en zones urbanes i periurbanes. Participar en les iniciatives de caire global que tinguin com a objectiu la millora del planeta. Treballar per a evitar el malbaratament alimentari. Fer el seguiment, control, i participaci en la neteja de franges de protecci de incendis i parcelles municipals. Fomentar la educaci mediambiental. Formaci i seguiment dels processos de compostatge, agricultura ecolgica i permacultura. Donar suport a les iniciatives de reutilitzaci i els mercats de segona m i d'intercanvi. Informar i vetllar per un consum responsable de laigua. HABITATGE LAjuntament gestionar els mecanismes perqu la poblaci accedeixi a lhabitatge digne i liderar qualsevol iniciativa aprofitant el mxim de recursos. OBJECTIUS Cercar els mecanismes necessaris perqu la poblaci tingui accs a un habitatge digne. Liderar iniciatives encaminades a proporcionar habitatges de lloguer. Lluitar per un poble lliure de desnonaments. Vetllar per laplicaci de la llei 24/2015 de 29 de juliol de mesures urgents per afrontar lemergncia en lmbit de lhabitatge i la pobresa energtica. ACCIONS Crear la regidoria dhabitatge Elaborar el cens dhabitatges buits. Prevenir els desnonaments i intervenir-hi. Cal reforar la coordinaci amb els jutjats per conixer els processos de desnonament el ms aviat possible i poder mediar amb els propietaris per arribar a una soluci justa per a les dues parts. Negociar amb les entitats bancries i administracions lloguers socials assequibles. Assessorar per a poder accedir a un habitatge per mitj de models de masoveria tant urbana com rural. Assessorar i derivar a les persones que tinguin problemes derivats dimpagaments de lloguer o dhipoteques. Sollicitar ajuts que ofereixen altres administracions per a rehabilitaci dhabitatges cedits o per a lloguer social. Creaci i aprovaci duna taxa per poder aplicar multes coercitives a les entitats bancries que tinguin habitatges buits. Iniciar els expedients sancionadors que sescaiguin als grans tenidors dhabitatges que incompleixin la funci social. Aplicaci d ela normativa d'habitatge, com la llei pel dret a lhabitatge del 2007, el Decret Llei 1/2015, de mesures urgents, i la Llei 24/2015, contra l'emergncia habitacional, per posar fi als usos antisocials de l'habitatge que fan alguns grans propietaris. URBANISME OBJECTIUS Plantegem un model urbanstic d'acord amb els principis de desenvolupament sostenible, un creixement que no hipotequi mediambientalment el nostre entorn ms immediat, pensant en les properes generacions. ACCIONS Constituir el Consell Assessor Urbanstic per tal de garantir la informaci i participaci dels vilatans i vilatanes en cas d'haver-hi algun canvi en el planejament urbanstic. Iniciar contactes amb vens i venes del Ventaiol i la Creu per tal d'iniciar les obres d'urbanitzaci. Gestionarem ajuts i fraccionaments de les quotes per totes les famlies que ho necessitin. Regular els criteris de construcci, rehabilitaci, etc. per tal de protegir el paisatge urb. Creaci d'una xarxa de camins verda que connecti els diversos nuclis habitats per transitar en bicicleta o a peu. Adequar els espais actuals per optimitzar el seu s. Planificar territorial i urbansticament, per tal d'establir zones amb diferents usos de sl (agrcola, forestal). Adequar progressivament els espais municipals per tal d'eliminar les barreres arquitectniques. Per fer ms integrador el concepte, deixar de parlar d'urbanitzacions i parlar de nuclis habitats. Estudiar la possibilitat d'una illa de vianants al nucli, consensuada amb comerciants i vens, procurant una zona d'aparcament al mateix centre urb. Inici de les operacions de Delimitaci entre els termes de Terrassa i Vacarisses. PROMOCI ECONMICA, INDSTRIA I COMER La nostra estructura econmica est lligada a l'activitat industrial i el comer. Alhora, el comer ha de gaudir dels suport i els recursos municipals. Des de l'Ajuntament promourem poltiques de dinamitzaci de les activitats econmiques del municipi, tot estimulant els sectors emprenedors i l'ocupaci. OBJECTIUS Dinamitzar els sectors econmics i de serveis per enfortir i facilitar la seva millora i competitivitat (indstria, comer, fires, mercats, etc.). Potenciar lestructura industrial del municipi. Promocionar Vacarisses com a vila econmicament activa. ACCIONS Realitzar formaci encaminada a generar ocupaci, pensant en els nous sectors emergents. Generar activitat econmica diversificada potenciant el sector primari i potenciant el comer i el turisme. Promoure l'emprenedoria i participaci en projectes d'autoocupaci, a travs de la cessi d'espais i dotant aquestes rees de recursos econmics. Promocionar les cooperatives existents i promoure noves iniciatives en aquest mbit (per exemple, a travs de la Cooperativa Integral Catalana). Donarem suport a nous emprenedors/es que treballin en el sector agroalimentari, promovent el producte de proximitat i ecolgic. Promoure fires de foment de l'artesania i de productes de creaci local i la seva comercialitzaci tan dins com fora de la vila. Campanyes de promoci del comer i restauraci local. Agilitzar trmits i facilitar informaci per a la instauraci de nous locals (Finestreta nica). Garantir una gesti eficient del Servei Local d'Ocupaci i de la Borsa de Treball. Fer prospecci de la situaci de les industries i empreses locals i incentivar la contractaci a travs de la Borsa de Treball local. Acollir-nos a tots els plans d'ocupaci local, fent incidncia a aquells collectius ms vulnerables. Adaptaci d'espais per al desenvolupament de noves iniciatives empresarials (viver d'empreses, coworking). Afegir-nos a totes aquelles iniciatives que permetin la implantaci de noves indstries al municipi. Promoure activament l's de la llengua catalana en el comer urb i en la indstria, tant en la retolaci com en l'atenci al client. Potenciar una xarxa de comunicaci entre diferents collectius econmics del municipi per crear sinergies de treball. Valorar i implementar les propostes que siguin viables de l'Estudi de Desenvolupament del Comer Local. TURISME PROMOCI ECONMICA Lrea de Turisme sinclou, de fet, en la regidoria de Promoci Econmica i Comer, ats que el potencial turstic de Vacarisses repercuteix directament en el creixement econmic local. Els punts forts, a nivell turstic, de Vacarisses tenen a veure, sobretot, amb la seva situaci geogrfica privilegiada, entre els Parc Natural de Sant Lloren del Munt i la Serra de lObac i el Parc Natural de Montserrat. Lrea de Turisme, ja sigui a partir de projectes propis o en collaboraci amb altres rees municipals, coordina esforos i iniciatives per tal doptimitzar aquests actius turstics i treballa com a eina de desenvolupament econmic per a la promoci i pel desenvolupament del municipi. OBJECTIUS Potenciar el posicionament turstic de Vacarisses. Incrementar el nombre de visitants i consolidar la poblaci com una destinaci turstica respectant el patrimoni i la natura. ACCIONS Dissenyar i potenciar rutes d'inters com a generador de motor econmic. Explotar la proximitat dels dos parcs Naturals (Montserrat i Sant Lloren). Dur a terme accions de promoci de la restauraci i el comer local. Potenciar el producte local i de proximitat (obtenci del segell de Producte de la Terra del Consell Comarcal). Promoure un model de turisme familiar i d'esport i natura, i ampliar-ho tamb a turisme empresarial . Donar a conixer el patrimoni local. Promoure la recuperaci del sector primari com a eina de desenvolupament de la restauraci i el comer local. Promocionar, tant a la prpia vila com cap a lexterior, les diferents fires i festes que es realitzin al municipi. OBRES I SERVEIS MUNICIPALS Una bona poltica d'obres i serveis que millori les infraestructures bsiques incidint en el manteniment preventiu i la modernitzaci repercuteixen positivament en l'estalvi. Per aix cal fer un bon control i una bona planificaci dels recursos disponibles per tal de millorar la qualitat dels serveis que es presten a la ciutadania. OBJECTIUS Millorar la xarxa dabastament daigua potable i les seves installacions i tendir a la equitat entre la poblaci respecte a aquest servei pblic bsic. Adaptar lenllumenat pblic a les normatives deficincia i qualitat necessries Millorar la comunicaci dincidncies de la via pblica perqu arribin a lAjuntament duna forma directa i operativa. Estudiar i proposar alternatives a la recollida descombraries convencional. Millorar el manteniment de jardins, places i parcs infantils del municipi. ACCIONS Treballar per garantir l'abastament futur d'aigua al municipi. Anar cap la municipalitzaci de tota l'aigua de Vacarisses. Fer les inversions prioritries en infraestructures de l'aigua (renovaci i millora de xarxes i d'installacions). Vetllar per una bona execuci del projecte l'obres de la C58. Fer un control sobre la planificaci de tots els serveis municipals (jardineria, recollida escombraries, manteniment de via pblica, etc). Implementar un servei de notificaci d'incidncies de la via pblica. Reclamar a la Generalitat la collocaci de pantalles acstiques a la C16 i C58 que afecten a zones habitades. Adequaci de lenllumenat pblic a la normativa de contaminaci lumnica i estalvi energtic. Valorar i fer una prova pilot de recollida descombraries porta a porta al nucli. Fer prospecci a la zona de Can Cdol per a fer una nova captaci daigua. Fer gestions amb Telefnica per aconseguir fer efectiu el soterrament de les lnies a les zones del Pal i Torreblanca II. Fer manteniment de badens i refer gradualment els que sn excessivament alts. Posar cendrers a algunes papereres del municipi en llocs estratgics. MOBILITAT Totes les persones tenen dret a desplaar-se de forma segura per l'espai pblic i d'accedir-hi sense dificultats, siguin quines siguin les seves caracterstiques fsiques. El transport s una eina fonamental per la nostra economia i la nostra societat, per aix cal millorar-lo des de lmbit pblic. Els poders pblics han de garantir el transport de la ciutadania als serveis bsics i centres dinters (Ajuntament, Cap, Escoles..) En un municipi extens i dispers com el nostre s important millorar la mobilitat de la poblaci i la comunicaci entre les diferents zones del territori. OBJECTIUS Millorar la circulaci i mobilitat de persones i mercaderies dins del municipi. Garantir la correcta ordenaci de lespai viari fent una justa distribuci dels usos i una adequada senyalitzaci. Impulsar una mobilitat segura i sostenible. Millorar els recorreguts a peu i en bicicleta. Suprimir les barreres arquitectniques que impedeixen a un sector de la ciutadania laccs als espais pblics. ACCIONS Estudiar recorreguts a peu i en bicicleta entre urbanitzacions, centres d'inters i equipaments i materialitzar els que siguin viables. Farem gestions amb RENFE i ADIF per aconseguir ms freqncies de trens i millorar les infraestructures de les dues estacions. Estudiar alternatives a l'actual transport interurb, valorant la possibilitat del transport a la demanda i/o altres formules. Abaratir el cost de la T10 dels joves . Farem gestions per tal que el Bus Nit arribi a Can Serra. Adaptar i millorar les lnies i recorreguts del transport interurb per adaptar-los a les escoles i l'institut. Donar suport a les iniciatives de transport per compartir. Reivindicar que les dues estacions de RENFE pertanyin a la mateixa zona tarifria. Fer gestions per tal que lnia de bus de Castellbell i el Vilar que va a Manresa arribi a Vacarisses. REGIM INTERIOR SERVEIS GENERALS OBJECTIUS L'extensi del municipi i els canvis que es produeixen a nivell social exigeixen una adaptaci necessria, continuada i eficient en l'organitzaci administrativa dels diferents mbits d'actuaci municipal. ACCIONS Implementar el programari lliure a lAdministraci local, per estalviar els costos que es deriven de les llicncies. Millorar les condicions de seguretat dels treballadors que fan atenci al pblic. Implementar gradualment les normatives sobre prevenci de riscos als edificis municipals. Treballar per facilitar l'accessibilitat i eliminar barreres de tot tipus en els edificis municipals. Actualitzar el Reglament Orgnic Municipal (ROM). Aplicar mesures per millorar la conciliaci laboral, familiar i personal del personal municipal. Agilitzar i facilitar els trmits administratius de la ciutadania amb l'Ajuntament a partir d'una bona comunicaci transversal amb totes les rees. SEGURETAT CIUTADANA OBJECTIUS Treballar per un model de seguretat integral que cerqui la cooperaci entre cossos i entitats, amb la prioritat de crear un cos policial de qualitat i ms enll daquesta, la convivncia i el civisme. Volem una policia de proximitat. ACCIONS Promoure que la policia patrulli combinant diferents tipus de vehicles (moto/cotxe) i tamb a peu. Seguir potenciant la collaboraci entre diferents cossos policials. Continuar fent controls policials (robatoris, trnsit, estupefaents etc.) . Crear la figura de l'agent cvic per fomentar el respecte pel bns pblics i entre la prpia ciutadania Aplicar l'ordenana sobre tinena responsable d'animals domstics per evitar conflictes venals, fent especial incidncia en el tema de gossos Revisar i actualitzar els diferents plans d'emergncies municipals Fer revisions peridiques dels protocols de collaboraci entre policia local, protecci civil i ADF de cara a potencials emergncies. Fer suport tcnic i econmic a Protecci Civil. Millorar el sistema d'avisos a la ciutadania per a informar-los de forma eficient en casos d'emergncia. Seguir fent xerrades i sessions amb infants i adolescents per tal d'establir vincles i treballar temes de seguretat conjuntament. Revisar a la baixa l'ordenana reguladora de les sancions de trnsit per adaptar-les a la realitat del municipi. Dotar els vehicles policials de geolocalitzadors per qestions de seguretat. Posar impediments a l'ocupaci d'habitatges que generi problemes de convivncia. Practicar controls policials d'accs motoritzat al medi natural. HISENDA Els ingressos municipals han minvat considerablement els darrers anys i per aix es fan necessries mesures dausteritat. Caldr un esfor dimaginaci i una gesti efica i eficient dels recursos econmics per tal de continuar oferint el serveis bsics i/o millorar-los, sense trencar lestabilitat pressupostria. OBJECTIUS Farem de la poltica de total transparncia econmica el nostre principal objectiu. Tindrem especial cura de les persones amb menys capacitat econmica i/o aquells collectius ms vulnerables en laplicaci de taxes i impostos. Donarem suport a emprenedors i emprenedores i a petites empreses locals. ACCIONS Establirem un sistema de tarifes socialment just per a les taxes i preus pblics. Aproparem els comptes de lAjuntament a tots els contribuents mitjanant tots els sistemes de comunicaci que tenim al nostre abast. Revisarem les ordenances sancionadores desproporcionades per adequar-les a la realitat del nostre municipi. Aplicarem beneficis fiscals a emprenedors i emprenedores locals que compleixin amb normatives mediambientals, lingstiques i a aquelles iniciatives de producci, comercialitzaci i utilitzaci de productes de proximitat. Comenarem gradualment a fer els pressupostos participatius tant en fase delaboraci com en la seva posterior avaluaci. Demanarem totes les subvencions que siguin possibles daltres Administracions Pbliques (Generalitat, U.E., Consell Comarcal, etc.). Utilitzarem el Programa de Crdit Local per poder finanar sense interessos inversions necessries per al municipi. Comenarem progressivament a operar amb banca tica. COMUNICACI I TIC OBJECTIUS Una administraci propera i eficient ha de tenir els mecanismes de comunicaci per tal de fer arribar la informaci municipal a tota la ciutadania, garantint que els mitjans municipals siguin objectius i plurals. Cal que Vacarisses es posi al dia en ls de les tecnologies de la informaci i de la comunicaci (TIC) per tal de millorar la comunicaci entre ladministraci i la ciutadania. ACCIONS Fer les gestions necessries per dotar Vacarisses duna xarxa wifi de qualitat. Fer del Terme una revista ms participativa ampliant els continguts i donant veu als vilatans i vilatanes i a les entitats. Retransmissi dels plens per la rdio municipal i per Internet en vdeo (streaming). Ampliar els espais pblics daccs gratut a Internet. Fer les gestions oportunes per millorar la recepci televisiva al municipi. Potenciar ls de la Seu Electrnica en els trmits municipals. Ampliar larxiu fotogrfic digital i fer-lo consultable per Internet. Establir un bon pla de comunicaci per tal de difondre les activitats que sorganitzin des del municipi. Posar en marxa diverses solucions gratutes dinformaci per dispositius mbils per alertes, informaci de servei i agenda. Reformular el Consell de Comunicaci per donar-li un nou impuls i donar cabuda a totes les entitats. Creaci dun rgan de gesti de la rdio municipal i el reglament que el reguli.   PLA DACTUACI MUNICIPAL 2015 - 2019 PLA D'ACTUACI MUNICIPAL 2015 - 2019 PAGE PAGE 25 *+,45:;Խ{gP<(&h |5B*CJPOJQJ^JaJPph&h~v5B*CJPOJQJ^JaJPph,hMi h~v5B*CJPOJQJ^JaJPph&h~v5B*CJ@OJQJ^JaJ@ph&h |5B*CJ@OJQJ^JaJ@ph,hMi h |5B*CJ@OJQJ^JaJ@ph,hMi hqq5B*CJPOJQJ^JaJPph,hMi h |5B*CJPOJQJ^JaJPph/hMi h |5>*B*CJOJQJ^JaJph&hMi h |5>*CJOJQJ^JaJ +,-./012345;<=Ti { ^gd~vgd~v$a$$a$ʥg;<=Tdh p z   ')>JOYOlMWp̾̾̾̾̾̾̾̾̾̾̾ݰݰݙ,hMi h |5B*CJPOJQJ^JaJPphh~vB*OJQJ^JphhB*OJQJ^Jph!h~vh~vB*OJQJ^Jph$h~vh~v5B*OJQJ^Jphh~v5B*OJQJ^Jph5{  ()>PPNq  $a$gd~v^gd~v &8[\eA}e}e}^F3%hMi h |B*CJOJQJaJph.hMi h |5>*B*CJ(OJQJ\aJ(ph hMi h |/hMi h |5>*B*CJOJQJ^JaJph)hMi h |B*CJOJQJ^JaJph/hMi h |5>*B*CJ(OJQJ^JaJ(ph,hMi h |5B*CJPOJQJ^JaJPph,hMi h5B*CJPOJQJ^JaJPph&h5B*CJPOJQJ^JaJPph&h |5B*CJPOJQJ^JaJPph '(9:&#G[$ & Fa$$ & Fa$$a$$$a$$a$PZ[\]fgBCM )!"3 & F & F$$a$$ & Fa$ALHi""""##%%%%%%%%&&))s)t))))t+{+122հհp՛i hMi h |%hMi h |B*CJ(OJQJaJ(ph.hMi h |5>*B*CJ(OJQJ\aJ(ph)hMi h |B*CJOJQJ^JaJph)hMi hqqB*CJOJQJ^JaJphhMi B*CJOJQJaJph%hMi h |B*CJOJQJaJph.hMi h |5>*B*CJOJQJ\aJph%" #H##U$$%%%%%%%%%&&&&';'v''0(](() & Fgdqq & F$3 & Fgdqq3 & F)s)t))))))*s+t+|+}+8,,-C---o../U////h00 & F & F$ & Fgdqq0U11222 2)2*2+2526222+3O3P3X3Y333!4k4445 & F & F$$a$$ & Fa$ & F2(2*242P3W3!4"4<4D4F4K4M4V4W4i455555k6t6777Y9b9>ѷѷѥѐѐѐщѷѷqYY/hMi h |5>*B*CJOJQJ^JaJph/hMi h |5>*B*CJ&OJQJ^JaJ&ph hMi h |)hMi hMi B*CJOJQJ^JaJph#hMi B*CJOJQJ^JaJph2hMi h |5>*B*CJOJQJ\^JaJph)hMi h |B*CJOJQJ^JaJph2hMi h |5>*B*CJ(OJQJ\^JaJ(ph5%5q5555555555E6l6m6u6v6666(77777$ & F a$ & F & F$$a$$ & Fa$ & F777777{88X9Y9a9b9990::;;;T<<<<=\== ><>$ & Fa$$ & Fa$$a$<>\>>>>>>>>j?k?l?v?w???????8@@ABBB$ & F a$$ & Fa$$$a$$a$$ & Fa$>>>> ?!?j?k?l?w??? E%E'E@GAGBGMGHHMMMʲydʲyd]E.hMi h |5>*B*CJ(OJQJ\aJ(ph hMi h |)hMi hMi B*CJOJQJ^JaJph#h |B*CJOJQJ^JaJph#hMi B*CJOJQJ^JaJph)hMi h |B*CJOJQJ^JaJph/hMi h |5>*B*CJOJQJ^JaJph/hMi h |5>*B*CJ(OJQJ^JaJ(ph:hMi h |B*CJOJQJ^JaJfHphq BACC#DMDD E E E&E'EE@GAGBGLGMG'HHHHH8IIJcK$ & F a$$ & Fa$$$a$$a$$ & F a$cKKL8MMMMMMMMMMNNNNOO!P\PPPQQQQ$ & F a$ & F $$a$$ & F a$MMMNNQRRRRRR#R+S2STTTTKTLTTTT쿸w]]KKKK#hMi B*CJOJQJ^JaJph2hMi h |5>*B*CJOJQJ\^JaJph)hMi hMi B*CJOJQJ^JaJph#h |B*CJOJQJ^JaJph2hMi h |5>*B*CJ(OJQJ\^JaJ(ph hMi h |)hMi h |B*CJOJQJ^JaJph.hMi h |5>*B*CJOJQJ\aJph%hMi h |B*CJOJQJaJphQRRRRRR$R%RRRR*S+S3S4SSTKTTTTTTTT$a$$$a$$ & Fa$ & F & F$$a$TTTTTTTUUUUUUUU_VVVV'WcWWXWXXXY3 & F 33 & F$$a$$a$TTTTUUUUUVVAXBX4Z5ZoZpZZZe[f[5^6^e_f____˳}eeUUUUUUUUhMi B*CJOJQJaJph.hMi h |5>*B*CJOJQJ\aJph%hMi hMi B*CJOJQJaJphh |B*CJOJQJaJph%hMi h |B*CJOJQJaJph.hMi h |5>*B*CJ(OJQJ\aJ(ph hMi h |)hMi h |B*CJOJQJ^JaJph/hMi h |5B*CJPOJQJ\^JaJPphYW[[[&\i\\\=]l]]^I^^O_____``abqbbczccc3h^hgdMi 3 & F ____a"aRdeddddd5e6e7eBeff%j&jDjEjKjLjrjjٴp]EEٴ.hMi h |5>*B*CJOJQJ\aJph%hMi hMi B*CJOJQJaJphh |B*CJOJQJaJph.hMi h |5>*B*CJ(OJQJ\aJ(ph hMi h |)hMi hqqB*CJOJQJ^JaJph)hMi h |B*CJOJQJ^JaJphhMi B*CJOJQJaJph%hMi h |B*CJOJQJaJph%hMi hqqB*CJOJQJaJphcSddddddddd5e6e7eAeBeee ffffffg8h3 & F3 & F$3$^a$3$a$3$ & F a$3 & F 8hh iisjzk{k|k}k~kkkkkkkkcldlllmlmm@nnn & F$3$^a$3$a$3$ & Fa$3 & Fjj~kkkkkkkdlklpq/q1qerprssPsTslsusѹkkS;;;/hMi h |5>*B*CJOJQJ^JaJph/hMi h |5>*B*CJ(OJQJ^JaJ(ph.hMi h |5>*B*CJOJQJ\aJph%hMi hMi B*CJOJQJaJphh |B*CJOJQJaJph%hMi h |B*CJOJQJaJph.hMi h |5>*B*CJ(OJQJ\aJ(ph hMi h |)hMi h |B*CJOJQJ^JaJph#hMi B*CJOJQJ^JaJphn[ooppqqq q0q1qcrdrerorprs3skslstsuss:tt]u$ & Fa$$ & Fa$$$a$$a$$ & Fa$ & Fus[u\uxxkzzzD}O}~ ~ÀĀŀ߀0ꡉo\A5hMi h |B*CJOJPJQJ^JaJnH phtH %hMi h |B*CJOJQJaJph2hMi h |5>*B*CJ(OJQJ\^JaJ(ph.hMi h |5>*B*CJ(OJQJ\aJ(ph hMi h |/hMi h |5>*B*CJOJQJ^JaJph/hMi h |5>*B*CJ(OJQJ^JaJ(ph#h-LB*CJOJQJ^JaJph)hMi h |B*CJOJQJ^JaJph]uu^vvvHww4xxyyzizjzkzlzzz{#|B}C}D}N}O}}~$ & Fa$$$a$$a$$ & Fa$~~ ~ ~S~~~TM€ÀĀŀ012<=ׂ($ & Fa$$$ & Fa$$a$012;68?A^c̬|gM3/h-LB*CJOJPJQJ^JaJnH phtH 2hMi h |5>*B*CJOJQJ\^JaJph2hMi h |5>*B*CJOJQJ\^JaJph)hMi h |B*CJOJQJ^JaJph)hMi h |B*CJOJQJ^JaJph5hMi h |B*CJOJPJQJ^JaJnH phtH >hMi h |5>*B*CJOJPJQJ\^JaJnH phtH 5hMi h-LB*CJOJPJQJ^JaJnH phtH /h |B*CJOJPJQJ^JaJnH phtH 78@A/m> ^$uʈˈ$3$a$ 3$^a$ 3$ & Fa$$a$$ & Fa$chikn78>?Ɉ"䷝vaG5#h-LB*CJOJQJ^JaJph2hMi h |5>*B*CJOJQJ\^JaJph)hMi h-LB*CJOJQJ^JaJph#h |B*CJOJQJ^JaJph)hMi h |B*CJOJQJ^JaJph2hMi h |5>*B*CJ(OJQJ\^JaJ(ph)hMi h |B*CJOJQJ^JaJph/h-LB*CJOJPJQJ^JaJnH phtH 5hMi h |B*CJOJPJQJ^JaJnH phtH ˈw}#$tBCAiN $a$m$ & F & F ./ҽlT<$/hMi h |5>*B*CJOJQJ^JaJph/hMi h |5>*B*CJ(OJQJ^JaJ(ph/hMi h |5B*CJ OJQJ\^JaJ ph;hMi h |5B*CJPOJPJQJ\^JaJPnH phtH 5h}5B*CJPOJPJQJ\^JaJPnH phtH /hMi h |5B*CJPOJQJ\^JaJPph)hMi h |B*CJOJQJ^JaJph)hMi h |B*CJOJQJ^JaJph/hMi h |5>*B*CJOJQJ^JaJph /01;< ۑ5͒.$ & Fa$$a$$$a$ 3$^a$ 3$^a$ 3$$^a$/01:bc -ēœٓړۓҺvkdJ8#h |B*CJOJQJ^JaJph2hMi h |5>*B*CJ(OJQJ\^JaJ(ph hMi h |hMi h |B*ph8hMi h |B*CJOJPJQJ\^JaJnH phtH #h-LB*CJOJQJ^JaJph)hMi h |B*CJOJQJ^JaJph/hMi h |5>*B*CJOJQJ^JaJph/hMi h-L5>*B*CJOJQJ^JaJph)h |5>*B*CJOJQJ^JaJph.“ÓēœƓړۓܓєҔڔ۔>ϕ7Ɩ )j & F$$a$m$ $ & Fa$m$ۓܓҔٔ(EFGлл{cK9#h |B*CJOJQJ^JaJph/hMi h |5>*B*CJOJQJ^JaJph/hMi h |5>*B*CJ(OJQJ^JaJ(ph8hMi h |B*CJOJPJQJ\^JaJnH phtH h-LB*CJOJQJaJph%hMi h |B*CJOJQJaJph)hMi h |B*CJOJQJ^JaJph2hMi h |5>*B*CJOJQJ\^JaJph)hMi h-LB*CJOJQJ^JaJphjEFGQR6ۜ`̝$$ & Fa$$ & Fa$$a$$$a$$a$m$ $ & Fa$m$ & FGPQQSefghsTллnYAnn.%hMi h |B*CJOJQJ^Jph/hMi h-L5>*B*CJOJQJ^JaJph)h |5>*B*CJOJQJ^JaJph/hMi h |5>*B*CJOJQJ^JaJph/hMi h |5>*B*CJ(OJQJ^JaJ(ph8hMi h |B*CJOJPJQJ\^JaJnH phtH )hMi h |B*CJOJQJ^JaJph,h-Lh |>*B*CJOJQJ^JaJph/h-Lh |5>*B*CJOJQJ^JaJph$RSTfghrsHUѢ&]/ $ & F a$$ & Fa$$ & Fa$$a$$$a$$a$m$ $ & Fa$m$$ & Fa$Tp%xɥʥ˥ͥΥХѥӥԥ֥ץ!"()*,-34꺳vpvp_R_h~vh}0J6OJQJ!jh~vh}0J6OJQJU h}0J6jh}0J6Uh}%hqqh}B*CJOJQJaJphjhqqh}B*Uphh|7jh|7U hMi h |8hMi h |B*CJOJPJQJ\^JaJnH phtH %hMi h |B*CJOJQJ^Jph)hMi h |B*CJOJQJ^JaJph/yʥ̥ͥϥХҥӥե֥ !*+,89:;<=>5h]hgd~v 5&`#$gd|74$a$ $ & Fa$m$$ & Fa$46789fghÿ hMi h |h|7h}h~vh}OJQJh~vh}0J6OJQJ!jh~vh}0J6OJQJUh}0J6OJQJmHnHu>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[[\]^_`abcdefgh $ & Fa$m$ 5 01h:p~v. A!n"n#e$n%n ,1h. A!n"n#e$n%n ,1h. A!n"n#e$n%n ,1h. A!n"n#e$n%n ,1h. A!n"n#e$n%n ,1h. A!n"n#e$n%n ,1h. A!n"n#e$n%n ,1h. A!n"n#e$n%n ,1h. A!n"n#e$n%n ,1h. A!n"n#e$n%n ,1h. A!n"n#e$n%n ,1h. A!n"n#e$n%n Fӹs '#VJFIF,,C  $.' ",#(7),01444'9=82<.342C 2!!22222222222222222222222222222222222222222222222222O :" }!1AQa"q2#BR$3br %&'()*456789:CDEFGHIJSTUVWXYZcdefghijstuvwxyz w!1AQaq"2B #3Rbr $4%&'()*56789:CDEFGHIJSTUVWXYZcdefghijstuvwxyz ?( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (=J|!zD:g{JnWf4:]e|q?dli?Zdu.K**~uM O6B?3W6vaEP (g^@~(x5zK[Zo-OE|Ego&w1'e(M#+}FI(x7S;)XtҺ* Hdz ((+⋟ qu 4"EISIz)Cv.I(GvutWZ|s\}D3' ]Ư\׶zA"<_=&kzne..`ݰ0A~u~iمQ@(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((㖛I~㽻ܿ ~u|O{p 㻩I]X:3(>'!-dhXwN?LkxK"Y #Qg"kK{n㸷%E !A0g.RJ( ( _Zi x ׵]RE'/[»@=I|=nkz ;S?qG oKWEʯ3.( (>A-bݙ,xw;DZW}_8|2jx_&;ۧށz#H>WHe# Emt|aEӬGQEQQE5uMl%oW_ޑ6 XaPF֧vs5 tQ(ǫܪ{WQR%V +QI>_gxOK Ơ/pD/@TV|sŠ(fQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQE wW~'k\ ]n^}>U֗u&9IskXf8a-~k{t8ZAں`#̰SS, C|cwOa g1Z~U?>+>#dQEQ@w M^sG$" )c:Vx9z7OkCgWҫ0`~2>4?'G#3z+V^$O*~4WQQZgM|)ct .eE \Ƴj<oYGUj x Eךo"Ӳn[u%QfzPR%G 7>r{ɞcv?|wg94=QEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEEsm崖1$H6nVSmlm,#`~Bnnx9i%p>4ȚuOӋ$7_H8Ŵyy?,'}bH#_Gu.H={5/\gʒAEnkK)s9MgH~6ok?FOZ-4'Y2^Zy1R~?|Eе?Xtޚ>I4|EЯ3>)z}gN?K6=! ir}JͿݝO1C/X=NO}E|nUCm']ԐfhCu-ĿZf+IcGЁO&x.G}?ΌeW[4Ϡ(!"o0ouu+27H?Z$Z:(AwiiiaV 8PAdޖz0(QEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEW^Fct9'au4:0؇B:W>:<`hF$ \bM{lOg"ֳpg ֌+hV~ǬZKF-Տq{Őˆb+:cix &?H|h~V Vfʽ'aZ2h_4zϧ.ґjQ{2UѸ#?Pz)o3}d?E4I_,[ؘJ5ɿڋjPKV̢G&?߁33h;2zKy/hC3♱5tMl| lr$_$*|Xw)$ʩ~EVGZQͫ\(fAEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPYzt iSʋpUeޛ?d5 0_+vU_@ش/6+|1KGpSNեp+Yh%P"@ش/6+|1KG}iwo}iլ4dCZW>_V{tdQEQQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQE/id5 0zV="&MCP 8Hޑ*__5:fl Ȇ?,K=OzJv *(@—bDS ?ĿwE4EZQ n"&U !`{e%o:I%־d T2H!ZW>_V{tdQEQQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEV,)oob$ҰUQrO 4?^sFx_^iAmtx_UO뛩s³6'>ޯMZ} ]m'IgӜc5=6ijFުEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPY>"&MCPj/ 7eQGEcIP$ڋF>Tz͞)NYo[j.D0)b_A{V;X)WޑA,՚Ȇ?,K=OzâXB0U (((((((('ش/6+|O/M;VjkC[/b&U !`{3RZ^Hta'Z XeIC$resXYagFMEUEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEP\/Yx \c8d~u ;3~? 0k"IHbBHQGROPVk"K՘#$uV/t1-3FVB:4?ڠ(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((+?E|n#*'?~+ooobۛ:8e%xfX| ׳ G$^^Zg~TGk_uƕ)6YE|AV*8 IO/mM m֊(((*XZ\p-)RB@OR( p߉tj)ymvuٻ;~vʀ7((k 19ڠd=KEpC?_&|? t]Z;34k ?:(((o]<9>]-0V&\~/@h*D["wTe`|v"(k (Hgj!\_.?q8ĿMuz>kdZtVrd#ހ/QEQECwu w26G $(j+5kw3[h^M y*sw(4_ Eu-売3eN>P{\.?q8ĿMC?_&;+4 p߉h?cK>1xG((t X|v ],A8\~/@h_)]Hi>B! uEPEPEPEs!׆|+wg<"4nĮHpk#?cKsEs߆|Uy-Gwq~cƨB w#󮊀 ( (wWtkik'ƀ4?cKү_Cp?s/@Q@Q@VcxH[n)gNv߷=7΀7(?cK 1~%ho\~/G.?q8ĿMvnE4( (2⿁+~(-hC k/b vtW 1~%kþ-|W zwj'Cyc@TQEQEWwg7\G<4R!STOknqy9"8Rz4EQTMRE'u.e 8=4\7.??cKsEpC?_&\~/@ p߉?q8ĿMw4UM/St5>q=@ :t85n ( ( ( ( ( 2jQxHޑ*Z_xOΓ&IAnʣ־kOuj{zQr!OSަR݂JPf׷"/=+a*1VH( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ~|A—BDS ?Ŀw E4gVjkC[/b&U !`{3RYHta'Z XeIC$res1XYagFMEUEPEPEPEPEPEkV]/WAKi_G*t#uWg?L?ħg/@Ey/_gB$MZ傯TJ;+'J>`izͅu³ZQEQEQX%񯇼-N ?ns n7}8ְ?u=$EwW #'(Q\.0_GOP}EG֓R}JƊA鶷ͺ%6V՚(+7>cʳ#?xIkJc|/eQ̔,_׷sj.^{Y1?#ZM*nTIqkkO^W1>6$s&U]EzQ@WTVi[-}qR:Zh_GOW[g4M"n,@`wEPEPEPE>%umnAɈɺOrߥoQ^]yDR`wejў-c(0E(h5;MBПj(jtOh#ѵ[[Ѐ &zn^EPEPEexĚGtѨWijd(͖9A'ڹo]a ?@h_|]V=/IVP"%M8,t[@Q@Q@/i]"$ ('=:xzj7_W>/|z?v?(7o\"$c+ֻ;U{iאKyVE tQEQEW%MY4_Xבgw.0((vu^[[Yg"q&쉩KzZ?@Ex 5(ԩ`)K=bv2?G4W!o/d{$hNHq޺(({Ǟ2jݤ/XCo-PEEyE v+ zQ[`j-iz8Ԡc=Wm?FcV?gpi]8=E](5^R.hz (&O]a ?@{CI?u=$EwW #'(QT4]kO\}}\wa~ ( +#[NFUeaO+{G+ V=Fi V_./9W-h_N@=V[u? z+>,Ѽa=vnmrbd*`;QEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQE!=ZW0o.?r?};TPK18z>5xZI)q9P P}ÿxI6ہg|ßC7[Bj㍉;W_f9mNMM=6ɒ@ ~A<\@%ãξ9x̖23?'|@txW]ľu~? ׯIRϙ-0{h((m{R1&׿5(e'Z~V=(6C/UxgO };8gQmghh_j^Я4%Yd.f( <7|J|}kT>nIQ @o'@Q@U=[St{NBH}gހ>oMm d[']qn8t;a#͜ۻ?D? 4f<ud<:*Hk&"G^d_W֟h3C=2 =y}u_%x9Hvk ;Aa?|Eo'٧獒|>߅}_t:>餀$4EWߴ|CJOp6U_D3*)f!T OW74uq95P PO)lp iw￴7ڭ"? ?ִkC}Ahd(_F+D4#rMg~$|E}GW?_G!_D|_M|=_xӿ?V!_D|_Mn"$q"E*v( w>—?5*w>—?5 ߇^4,QO^D?2y z,hmnUdG"R2*j/>އڌ2Ov=GV{WEP~1?cV*u>8x>UEgrD#1% r9'ʀ<+?| %Cwt/dH 4O*зm$C/UIIgf5UM3M4>JI =9tQEQEQEQEVW|CgIP$ڋ 7eQG|CgIP%ڋ 7eQ_57,՚C%Lcy])NYo[j.D0)b_A{b-5 k I)UV@Jcұ>1P,VSZ}wO,DKھPOkŌLB^JHnjsv7pH;ZrS͒MJgɚ[¹hϔv8+'5 IF.";oDZ855#*u #"8f+T|wE}EZG:Z:ΰeaӯּݴBqRJgFj|j+ݴz5/nouD'7VPaдz@OԶIAS5">V>g C/ ҿ ?JCGe+ C O^ϕh._š|c0 ;-,_RTil?+>\> M?&i񣑏^+G`VOïm4r0ץ>b־xkPqaX$ٗ>xiZͅlCKGfO~MV(tw? Kgx^m"Vө_;kv3J5b5]ZʓA*I0=M_9>?.y[NnT T2H!+Xbn(9B((((F%gTp襯koVuOZ)W_}s*,"h+Fovv#6ڢ2XXk\G@(UfF 5 ȑjv#mz?_Ŝ^xVAces&?qBׇM R]JzGt_im:C@yrGǧ (<*>_J~7+ދ\N^YmQٿxFMvg'h+oD|3BQ4#t Z'4A~cEDP@Җ ( (>q9}cM)N@4I*HWWٿ9 ?Ru1ߎw8n_|e@V|4Lϖ2՗^_)?mHǘ2ї_VPEP_`$#}gps;c~!NXa+{*51f,Ė'$sH'ֵ-.f{,q_s|NiZ{XR*ʾk7+jT\?!#Zɕ+(5{}Bծm ig@:ƫjOVFf9?ξM xzĺld~4W~%6ᙟlW=kF5Gӯ}х]o$e m02Q~*M}E2)c'ee9A(+'~$+˪j+|Tw'WomnXmie*ko;߈;IK;bx=HO &Km.Y40IJWq y1f,Ė'$ȱƌ*O@{?g溷Pt]>c7oG>x5ΛTjF:< _|֮ Nf =3(hۧ?'Bj )ߠnڻENV<xLٮ&ϛ .UWn@/z袊(jim췶FO(O+m a|a8Zxha`0? K}DuG3tɻieqw=?Wϛg:qk[5>Dú?+ꏀ>%+iS>*O/blrPEQE7h!}OC6/_,PE}1;XY;洂I"0X*.2{r:4lvjچze)H\q{W־*?/ZɳNM#亲AH0=r3+/捨( = 4WoGSqqpjra簽F Hz1_thuTEsYA#(F(>:W-k>:WԿ-k( ?- jVhZ8]{_Am !UWzw-zWrRvQ{zljYcoEV]mG7~/5fdFeW֞cO FT*>kJ'GaV# m}T@Jy隊{Z\O1@5qozL&H5x3Ú.6WSG;@ )\ڷh.!T9ªIK^+D]?>j,d &0B4Fݩ3i[ %IS2\\U>_AdbI$ޒ;/XKmmC8,s RxN9)QNtY qIah*Gt^Oj jEى?GZvk}^UkQ'j2y?Y(>>.fO>>.fO#|SZew"mWIZ D|3BQ47">wI(? OG7[I>Jjkdȡ@98557Oky>9^"c$7u ~^Q/Om!텤*\6=_P7W2\]O$w5I/H"wpҹdG7?V-+G 1"Տ@ pSk# xTR&s#_[>]o땙xJՃXkij45bF㌑qqZtQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEGË-~pw7t80@J50A%pB啂" /rٴ]KS&$[@HiXp Qkºf1iџ7ğƶ(/z,>"ޣπ4[>V_ ]Zey= 9VS?1_|9 [ؓm\u 7 0>xZ]i$5O[I K៉?)V?"'1>ROTEQEW I6\ѩ]pk?}2m|_@̿s[_@EPY+;\|-^<+1_%wJzٻD[E{=QEdE k'm_ W>*CZ [W &Wmss*F>"j0FmnkHF?\]Wp[x$Y#qXƹ|1k0`% !Q-ї`GZQES&-i5.Ooo][ UO2U\]I摤o9?λoxl 񼈛xU h.RpS$JʾC [Ò(E ׊xC xTѤ%"ՓH?j3#?AmMNIo€>Ң(G>r_; 軏_WѾ!W4'vQG@?:9B7q*w6_u];|R⷇~M ǦGl]T 5}G;}ũ?5Եz|4_aC!־(k_uh}I^9~@a[^kmqxxNEzu d:/*L|/C&TEdA\kTH8#ff<<נ("j"jUZ>ѯWu?r{|Ao_{=u?[oŭ(q^gUW:|YMjU''Ҁ>qӯE)A#ڗ#Wpg(5Mw |vZIpyocI(0 ЃN|kǏћVB~5/~_rI{+Ksm3[rπ}p~}}GH5JxtT _uAj{QZ<QEQEQEQEQEQEQEQE;ipwl2A%y+ 6 45L;4QEb}0QEWs w%o:I%ָj)c:V.Z_A{kլ4dCT3RYHta'^CZA{kլ4dCVϘae5QTrQ@Q@Q@|JΩ\K_\?I_W)_PEP^0i_j:k58+2hok+K!/bST돪| ibx&xtb=U[nĄi?v*J(>_J~iᏭүoI'zk~xZw:MqcG_9KdpEv_xC1TQ\'^C_UKo? ]Eom]ipLd{PQ@Q@Q@|UßxUQ6ۉLS8+ZoCÞeHS才NYw5qm*z2G+T[,uKcda}GJ:Ey_3ise&Y^ Nhi4 Bsyp UtmϘ=h?&y﵅mZqNU>'ޑ <ƹ pص?N# @4Ki^">IN@zO*JțV?>ێ|Um}oCĿ|;]iI2y*c?M H~ǟٓ>mZ?'r%WTQEߴGO&Yyű|㞨ڗ+f;(Owyڼ=~$WRKB ޓ{_Ct<iLbMoPEPEPEP^I@'1.5Yv0a;GК?#z"}ֺ8<? cπVUs)o?2*%>AseVoA?}km 6#8tUQ?!@+"t%YHuK[He}<ccI_|E$kEf?8?B+#$:WS^#}#d+ߠ('Ea+I_Azb>_VOzy$²訫hΝ'_/+#>](du]+_x(c\R0r#@0>&1+OQ(ο Dc=3_z_i @A?|5w_c";b0A4迳Ŀ.^X`-cV+8fxGh:HVk|D\CTmpGtW5@Uҵi&n7/'tQEW?s9;~lxwyt?vї`ʷ6GP57[/YOC* rЊ溏\-OLy.=Gc98' jj6rx>h"'d~ WXjV:ip7I :P( (<kk_n;VJO#o jpΝc+oTHbdWu?PAEsxC1Tu?PAE5dEt`e9zux(<=ϖngƏ iAw(‚G >_+4c"?0++_U5p{uaЃyޤpx]>~q2B}}hZ7m#SLd2+GZtQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEUmF /M.eM4 ?5GE}<ϔg?4.Ϯkڭ3 s:~|k[Su88AAzߍ G.?1?Pu9ětD-W kt|A")֖x)ckXp4׺~>$5=OÓ>ո'ׇܮ kxcŚfgVp:~*HhZ) E:0# (m{R1&׿5(e'Z~V=(pƒ'^HY؀I'{~&8A;bGssl5sS^3VDqIjN09Oƺy&Gv=$ׁ~!W{Oֻߍ~!m|ۍD8yg8~">[V'|U2g.AG»쉺KܶGʃ[^a_S~$I˂G>ReT~{@ ,2VU,?P+J RT(،&A z}o݌[)O )Oˠ(k_uh(|:F5 h+#@0Q_f¦' V B՟@*J')mVݮNᗃ4/mN>ڿo imKY}|cygqgwCqXh>υuydُ2B?^_h慬Zj|+Y}AS(m52q,YɊA0{Ǟ9O ]֭U-cJ?+uZ>W?跠袊(+?h'EK^^AG<*Z~?Ka +IAJ( ( ( ( t 2jQxDzF;[-SYtcϿJ^*f׷5Ȃ?,K=OʦR݂D*VYo[lk ~XzSEa$QEQ@^Ӡռ]܍MpEHqT*PŅ7vWxz v`lQ{Y1?\dcuk8=(^M0I"=/h)s)q9WWR{ GgCs˄zq~#>}L%%EևT6p_wk*7SSVմaEPEPEPEPEPEPEPdu7Ab}xp% LW)5({g)]y7Wym,cݐТu2ǡ<(O ( ( ~|A—BDS ?ĿwᨦҍXMh}kuWVJD9 qRΟ~ \xZlnϤ4c(cׯJ0ms1XYagAhg(QEQEW?|JΩ\K@t}~|}~QEQQ]\gi5Ͷ(QvP2O(*O/KGxjVY-{}qt~iF]/~&v+zQ@M} }n|_@_s[_?PE}E>hgsw4ndD10wY^>.?Q<5aKo*г߿Mi^Zz+$Y"S`r@EQ@Q@Q@`xj9qsE@V F쎥YN#"kRShA#.WKb/xsNKtIr? E?bG@?::~e֩Y ;rG3l#^ N}ßJ6,BK_5fN>PQEP_6~~&g,|; +?_EAi7O&VU'οO_?niHv €(̐ą䑂_px7[fn \,M|;?MֺZ8.8}w|_Z_|X"Xe}ߎ6>NmW5G{?BN˘,mѠ簾s,S1_rxsZ~|ywp,AW•_h&|fh,{@EPe3|H#7Q̿r?s֨}֑A]7v(۩OV(h*xi};Re#єQEQEQEs<S: TH?@kFfw.YrIyML>r#A @$=rϟ>%2[rG.G\w?S&ۅ͸_oȜ}<< )J$LMq?E5}}e {{)TAOE|9"qF@8x+xfgl ,@8׿WxSz^ 0&\$8QHD``r=QEy? $/E|_SM_ ~{mXRN=pZr|Ṟo_Ojo~ML]D1H_ qb,^jW-s}w=Y.'|ȶyQo7y6W[9lg׎N+}3s,-Jp. Wۿ~h (>H%_QP赯7H%_QP赯7袊+#+|{WZK;;++(Sľ-7!p}Uԫ(ea"__R\7>IϮPyȮ¿|[gHPk%moIq8߳E%ށr5kuWd{` #xhFGBU#">Ƕ̶b]YJSK۸Wk_hڽZt+i;/lw,sW9iWKmsKRHeYHw-~ZO6RKlKcּ^M{[Yᢙ 2A_@5om]'}|#WtcR.֗sg88$(OQ_Gx]K#cEG^/ =®jlWp9P}=+?%弱s!~= >>ƾauW߳׌g%̥.ѦV?rU`=~h(<kk(|xڕƱ[^y%Wb~dת®? :W?BΟ~®? :CE]CEDPP^#JkSh%s9C$>P:΁xzj}Ŝâ̄Ⳬ{>Sk[H.Eo~ L^v^GpO}B7q*gSE ퟈I*n7#0>%5u| h_7G3?)};E| h_7G3?)};E|_㯇:%s̠2+6w䱦9x\c >#O6Jt6rdr鴁5OIb:ђUKQFoun\h6zMڅVְ%(hM- gayB)$e?:~<>;I:iaF.Gbv2k۸mmig8Q18~4dfq_"U ի֫x_:fkYtg돡Gzr෍׆__K[Y,zR^?bޕΑyzVC;PF=FIԭ 9HK(9=O@A_d|%/$uժw Wikz_Ŀ*&|CE O@OU|j(g/v [ػA_LW?[W[_ kxy}ghZu1khǦW>Fckl%{wsG(a>i˺{ǫ1~t4mL>_0|HK͒8Ak+_V?\ѯ@Q@Q@Q@|;o|Ea;|;o|Ea;sJ΁]$O_cW??O5?rtycG%?z 9.YmCe#€>R! *]f6xns<?YqL"xGCt4|DO/GQnO/U-u V[.& q]w*u=Q@Q@y$±k?h'EK@/i!/}O<6)@EPEPEPEPd%VV_AM_HKs"r_~+)FȊ+ PE&t3Ϛ;uGǔW|GpjLl[ۓ^oXcօhs(FEPEPEP.ڜgoHLj%=>FE|u^a70sޑ+HK?tm|ml#EKQzF&e_g!V"wC}//|EU=C3֡QT(FEPJb I<;׸6l4 i}z4sq0i Z޷7混qTQ[%c+םi(f!EPEP_#|t8?R57O+:sE-y} }QE5cFw`%@*8ɢ(TǴRc'ҧj m<ى\Z^׵7pgQTv Ïw+ʇȲȅ+A⼋EѯC[iZlkڊ?RO`$W> 𵯃|-gڝR\`!~(>_J~iᏭүoI'zk9$@r׮ ( ( ( ( (FWsW){yZ)e8#%M<69e~Re<<[<[ IW ɜ U x묬t,-7s;@oML7[[78b`}m}^):xo~ ɉ/a$4GՉ (_Hq˰y&3} о4x?'ysqqk:M8\dPPoEPE2Yc6WXQf8{ /Vq9ry!@ |^?#i>-XOT!F">(ho&B/m"^X?gxbkn>미? `A Aꯃ_Nj4yq;*ΡbXNQeC]}*zN]8x{Pzʊ|{/n=FlwQ;|I(#}GAּ޽#}GAּހ>(dSE2DC%8# >(^kM?ѬokN1Ո#}3}iYK{}s+Ie`ܚ◌4P ,`Aok`RN;d~.$]>sȑE$$1#<0TE,O ߃Z*ɎCMnQE2Ig"&ػ =M>(IZxÚ}pZ|%᫻nȚ(`C0#We~)xxǝiǦӟ5׭~Rj\,ۻy (€>(>>.fO>>.fOfo4hNտ!ҽ ( ( )4ȱƣ,p4Ah(Eow?+J}WTn54wf$03m|=s}_6&`Zg=Hw6~ԊR ( ( ( ( ( ( ( ( ( (wQ6j#-~T*nmal-Xc_EPX((M wI )_ B^+i3;"Փƾr%Xo,\-a0ڧ^Oꖚm&2G4}R oE-N`&O`8>| ܿE{__ jz&umrو݃C~.Bd#cpq{WW|^.YR$q T0Fz>1x"Lj+d?\%jچ|/g,O^>Gں\-XXgȿl}>?2Mking h2+OVqoeec`+??/w6j@o$נEPEPee',X#YM>i8_, <3Ftu!ߕᇆ|k C0/-I?\a}@Y_]iucu5g),2ewXF#mR+^mя'5k~h͕}BܫBp?s a4xD<€-O3FU'z;PHk,׼O0Zno HE>0C7w1H5V{8U4Ug` 18 k !{6v9vltӸ 5ծwwu?a~g޻((WxOھu'Դ=B&UHU,}OA}# gy/+* 5ok{ep6%6yܢb (6I 8xo x s5gZy T?'}W'WYoln#*ۗ$GzQ@Q@|IѢדf'Way^[pI,OT'l o?_"6M'Jty#76>]1~̇븑67.ms>>]kg?+.ř$'"_VmWu c _seYivZBQz oWKhKrmQWPEPL _;iDU,7mW ܿE}jiڶ{Rh,2?[Kῇ5 >XGnGN@;߆+}rLs So [lq($|Eq ,S@ pfe~|FxDTm1T `+H>* ظ$i,oe#Q@Q^w7sgibH?.pq~&ί '@ dLOLfkjai˶ XR*ʭP_6v>_[hs+* ig$` h=P)X+$ Fy3/r |x’i͵ğjykrB2pmEP^M} n{y߆6^wvh4147[Dq!A$JԚOA}#?qx9_MC/&f_H(o?_"9?\^?o_]sIqYM+nHٽIPI?OA}#tvmm‘ EP_GNF}_;]WSTҒ+ɮ]ܰ ך~Y?뤟)j|׼+]7[Դ`vgHZM(TQES*xrA /fsݱcھ:7WTd+ #"6'}gBJpO.z?%_@޺f_H+/55KM Gftre@@EPEP^AG<*Z*&Ǟh&. \ T#8kIAJf_H+~x6}'Pfyۖ+c~Zh((((lr"8* ^ Ii1ns$cnOۥ{6HX9]eaAΜ6&xyGn@M[IKs#r_~+}=ЭxQH(((8#Q@Ji9_}JK~$|W֕'EUi1챥"Yͤm=zEj~0\ם|@u!?Z'7s8G[wgz}}&_Zg}-xٸnߋ>>0ڶֳ ՚fRE~Qd}MoP6Q֪2iKeVeMBm,k+"uf84۟hVwcpO$̻\֗v[{?*J|Yk-~ZKC $[FThK}B(:” 'z,@xW5l4 fҹω„9 ~ ,Ep|~k{w=}zzVXZ| (QEQEQEW?xo׌|gyjV:F9P)Ҁ>n]t_s|M775Me:~1/SO7@u"Kz%W G\jø@N+#^4TSbifQ$ol_?ʀ<"? x_Gw6$/ j?A[yIIgs^mmognG$q UQPᦗb"Tqqx˂GP lvQ@Q@M} }n|_[|Zo|B] XZͿ oٌ`μ?)?€I}nҟ+ɏ7Om̍z2?#_9M6~|N[uG:>%ψA?HU+jB }^խ3δfQ>lxFG_B_;|[5q Lj/le.b\ghꧺGn:}E|AE}߄|ssfm/wfB;VR3^S~ͺNHlF7+ҀWMZIuysWsgm>^ݎ3ٯg_]MsqM39eր:fѵH4֗(7>E| 韔^>' z?`Mˑz=(>H%_QP赯7>"g;nT5pڡOA6zg'PҴQE. [JujwvO%ZfMّ_mWͺIu WMYei6^&ч@}Ə٨UךURjܟ||]R!umWUnz߃x[Gu_j Ⱥ>Kqkw|Enbx{I8ߌ (A}N1?ҽr>[$N Y[ ˎ:}zK ;_kc_1G>@/?@mVq"QW?g1v; J+-|BVUAd B0EInkynfywbԓֽ* ,=Ґ?x{oD:\ɷM~ܑ@! j.tVV/϶M}XP6g|4{t?>GrV1V'>ZTQEO_P3_'?|#uoIYo3L;pڼc?)?€m#R^a/+-]GO`v5 ×NOZIv3qz5tQa&e?|xĺhI11'ҾW5+{ %d LL~5v&KNfdoɗcp zZDOSo>7x3V=|h{r? Y~|A]$yqS[| eq?h5+ZK<&;Ml4innm=?ٶ__"?+,O k|-6ţiėK'Տ8|)mg줺EFS;+Ш ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ($i,m W|Gpi1ns$cnOۡ}KG"+2=Aӆ>hQ^Ii1ns$cnOۡ7ZkB9QE#P((Ο'Zɑ"+9Ʈ:0V8Z=lj[iڮmul0x_?zwXgsPI>w'r]ؼ#\K9Jv?\U)^|/t/b/g4!+EPRs=H\RѹRA8QQ@n^5{ SQӦnbx5x-.$($ɯ.77sNz#9NknsyVɟ_$P2x7QYRX$ '{_Lkz ޟFan^+bq0i_Lkz ޟFan^EV>^y֟<Š(bQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQE6HX9]eaA VcgH&ܟ߷C^M46DWVVM\bg4vꏏ(H VcgH&ܟk}=ЭxQH(+TiT0y ~xG3Nռw&(bIBa6vU矏*Ҧd2%.vO}#>EQu83,h'\+м]1Fʼn9]& )`$iK$z>J)Aw]YFكNO$c˟?5Tus-^Y\XQnMRLx-eißgRsx<4r"! I$FWc^ӓˀʌdaJb $? ~0Epzp?3{vI\sH>5`[ftQ[%cםi(f!EPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPd%pUA"?Çi1ns$cnO{t5#IhExeaRjN<ݾ=R+d|z>yQL((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((lѴr"n `z+#8>2F96쾇C^M4'DWVV PE&t3Ϛ;uGǔWGpm&6})^1ɷ'e=ūQF+CQH((((()@$$ I=pki-o[ӆqј{vi\sH>5`[fQ[%cםi(f!EPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPd&pUC^~Wմ9x&ܟ}$i4O2M\bg4vꏏ(G?+LlScnO{t>qXc(օhs`)Q@Q@Q@(=HdW|5j4Ûӆqј{vi\sH>5h[[8S?;}zzVXzZ| (QEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQE#IxExeaWGpm*6})^1ɷ'e=~M*++ "W:pؙ+#8>/ۓV-X5Z(FEPJ$2O@(' ~4EkfW0b!BQr5>ރקQEl^u0)Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@ 4'TWVV PEx/_UңgҜr_Cۡl<7×QNr96쾇C5V>hV6 $I@$Qr5>ރנb!B F"5sxp?3z^EV>^y֟<Š(bQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQE6Hh)Q^7YXd0=A~ITci4rmCRjN<@B> Encabezado4 % $B @RB qq Pie de pgina 5 8!8)@a8 ~vNmero de pgina&@& TDC 18\*-EJL\cxŋh 7 e    K y   +,-./012345;<=Ti{()>PPN q   ' ( 9 : & #G[PZ[\]fgBCM) HU;v0 ] !s!t!!!!!!"s#t#|#}#8$$%C%%%o&&'U''''h((U))*** *)***+*5*6***++O+P+X+Y+++!,k,,,-%-q----------E.l.m.u.v....(//////////{00X1Y1a1b111022333T44445\55 6<6\66666666j7k7l7v7w77777778889:::A;;#<M<< = = =&='==@?A?B?L?M?'@@@@@8AABcCCD8EEEEEEEEEEFFFFGG!H\HHHIIIIJJJJJJ$J%JJJJ*K+K3K4KKLKLLLLLLLLLLLLLLMMMMMMMM_NNNN'OcOOPWPPPQWSSS&TiTTT=UlUUVIVVOWWWWWXXYZqZZ[z[[[S\\\\\\\\\5]6]7]A]B]]] ^^^^^^_8`` aasbzc{c|c}c~cccccccccdddldmdee@fff[gghhiii i0i1icjdjejojpjk3kkklktkukk:ll]mm^nnnHoo4ppqqrirjrkrlrrrs#tBuCuDuNuOuuvv v vSvvvTwwwMxxxxxxxx0z1z2z~~ ^$uʀˀw}#$tBC…AiN /01;< ۉ5͊.‹ËċŋƋڋۋ܋ьҌڌی>ύ7Ǝ )jEFGQR6۔`̕$RSTfghrsHUњ&]/yʝ̝͝ϝНҝӝ՝֝ !,89:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefi0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0 0 0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00000000 0 0000 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30@300000000000 0 0 0 0 0 0 0 0 0000000 0 0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 000000000 0 0 0 0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 000000000 0 0000 0 0 0 0 000000000 0 0 0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00000000000 0 0 0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0000000000 0 0000 0 0 0 0 0 0 0 0000000000000 0 0 0 0 0 0 0 0 0000000000 0 0 0 0000 0 0 0 0 0 000000000000000000 30 30 30030 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 303030 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30! 30" 30#303030000000000 30 30 30 3000 30 30 30 30 30 30 30 30 303030303000000000000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0000000000 0 0 0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0! 0"000000000000 0 0000 0 0 0 0 0 0 0 0 00000000000 0 0 0 0 0000 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 3030303000000000000 0 0 0 0 0000 0# 0$ 0% 0& 0' 0( 0) 0* 0+003030303030300000000000 0, 0- 0. 0/ 00 01 020000000000000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00000000000 03 04 05000 0 0 0 0 0 0 0 00000000 0 0000 06 07 08 09 0: 0; 0< 0= 0> 0?@000@000@000@000@40@00 0- 4@50@500 0-@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@000 Wbppprrrrttvvvvxxzzzz||~~~~;A2>MT_jus0c/ۓGT4hTWY\`dgjloqtvxz|~{ ")057<>BcKQTYc8hn]u~ˈ .j$/>[hUXZ[]^_abcefhikmnprsuwy{}gVW^bil!!  /XR$ӹs '#V1 R$:Ԋ$q1)@ ( z <A"`0( < C h J t_GoBack_GoBack2_GoBack3Y_iY_i QVj{F,K,.*.Y.j./&/55<<?@!B1BIILLLL,M5MNNO%OOO[[__c%cGeOenl|lppz} 8> =MCG#ʝʝ̝̝͝͝ϝНҝӝ՝֝fi*5:=ST')=>OPOPM N p q  & ( 8 : % & "#FGZ[OPY]egACLM() GHTU:;uv/ 0 \ ] !!r!t!!!!!""r#t#{#}#7$8$$$%%B%C%%%%%n&o&&&''T'U'''''''g(h(((T)U)))* *(*+*4*6******+++N+P+W+Y+++++ ,!,j,k,,,,, --$-%-p-q-------D.E.k.m.t.v.......'/(///////z0{000W1Y1`1b11111/20222333333S4T444444455[5\555 6 6;6<6[6\6666666i7l7u7w77777777778888899::::::@;A;;;"<#<L<M<<< = =%='===??B?K?M?&@'@@@@@7A8AAABBbCcCCCDD7E8EEEEEEEFFFFGGGG H!H[H\HHHHHIIIIIJJJ#J%JJJJJJJ)K+K2K4KKKLLJLKLLLLLLLLLMMMMMMMM^N_NNNNN&O'ObOcOOOPPVPWPPPPPQQVSWSSSSS%T&ThTiTTTTT~~~ ]^#$tuɀˀvw|}"$stABBC…@AhiMN .1:< ډۉ45̊͊-.Ƌً܋ЌҌٌی=>67ŎƎ ()ijDGPR56~ڔ۔_`˕̕#$QTehqsGHTUКњ%&\]./xyɝʝʝ̝̝͝͝ϝНҝӝ՝֝ם 78fi? C g k c u  ɝʝʝ̝̝͝͝ϝНҝӝ՝֝!,7:<iP  ɝʝʝ̝̝͝͝ϝНҝӝ՝֝!,7:fi    ^`OJQJ^`OJQJ ^`OJQJ^J 88^8`OJQJ^J% ^`OJQJ^J% ^`OJQJ^J pp^p`OJQJ^J%  ^ `OJQJ^J% @ @ ^@ `OJQJ^J  ^ `OJQJ^J% ^`OJQJ^J% ^`OJQJ^J 88^8`OJQJ^J% ^`OJQJ^J% ^`OJQJ^J pp^p`OJQJ^J%  ^ `OJQJ^J% @ @ ^@ `OJQJ^J  ^ `OJQJ^J% ^`OJQJ^J%^`OJQJ88^8`OJQJ^`OJQJ^`OJQJpp^p`OJQJ ^ `OJQJ@ @ ^@ `OJQJ ^ `OJQJ^`OJQJ^`OJQJ88^8`OJQJ^`OJQJ^`OJQJpp^p`OJQJ ^ `OJQJ@ @ ^@ `OJQJ ^ `OJQJ^`OJQJ^`OJQJ88^8`OJQJ^`OJQJ^`OJQJpp^p`OJQJ ^ `OJQJ@ @ ^@ `OJQJ ^ `OJQJ^`OJQJ^`OJQJ88^8`OJQJ^`OJQJ^`OJQJpp^p`OJQJ ^ `OJQJ@ @ ^@ `OJQJ ^ `OJQJ^`OJQJ^`OJQJ88^8`OJQJ^`OJQJ^`OJQJpp^p`OJQJ ^ `OJQJ@ @ ^@ `OJQJ ^ `OJQJ^`OJQJ^`OJQJ88^8`OJQJ^`OJQJ^`OJQJpp^p`OJQJ ^ `OJQJ@ @ ^@ `OJQJ ^ `OJQJ^`OJQJ^`OJQJ88^8`OJQJ^`OJQJ^`OJQJpp^p`OJQJ ^ `OJQJ@ @ ^@ `OJQJ ^ `OJQJ^`OJQJ^`OJQJ88^8`OJQJ^`OJQJ^`OJQJpp^p`OJQJ ^ `OJQJ@ @ ^@ `OJQJ ^ `OJQJ^`OJQJ^`OJQJ88^8`OJQJ^`OJQJ^`OJQJpp^p`OJQJ ^ `OJQJ@ @ ^@ `OJQJ ^ `OJQJ^`OJQJ ^`OJQJ^J 88^8`OJQJ^J% ^`OJQJ^J% ^`OJQJ^J pp^p`OJQJ^J%  ^ `OJQJ^J% @ @ ^@ `OJQJ^J  ^ `OJQJ^J% ^`OJQJ^J% ^`OJQJ^J 88^8`OJQJ^J% ^`OJQJ^J% ^`OJQJ^J pp^p`OJQJ^J%  ^ `OJQJ^J% @ @ ^@ `OJQJ^J  ^ `OJQJ^J% ^`OJQJ^J% ^`OJQJ^J 88^8`OJQJ^J% ^`OJQJ^J% ^`OJQJ^J pp^p`OJQJ^J%  ^ `OJQJ^J% @ @ ^@ `OJQJ^J  ^ `OJQJ^J% ^`OJQJ^J% ^`OJQJ^J 88^8`OJQJ^J% ^`OJQJ^J% ^`OJQJ^J pp^p`OJQJ^J%  ^ `OJQJ^J% @ @ ^@ `OJQJ^J  ^ `OJQJ^J% ^`OJQJ^J% ^`OJQJ^J 88^8`OJQJ^J% ^`OJQJ^J% ^`OJQJ^J pp^p`OJQJ^J%  ^ `OJQJ^J% @ @ ^@ `OJQJ^J  ^ `OJQJ^J% ^`OJQJ^J% ^`OJQJ^J 88^8`OJQJ^J% ^`OJQJ^J% ^`OJQJ^J pp^p`OJQJ^J%  ^ `OJQJ^J% @ @ ^@ `OJQJ^J  ^ `OJQJ^J% ^`OJQJ^J% ^`OJQJ^J 88^8`OJQJ^J% ^`OJQJ^J% ^`OJQJ^J pp^p`OJQJ^J%  ^ `OJQJ^J% @ @ ^@ `OJQJ^J  ^ `OJQJ^J% ^`OJQJ^J% ^`OJQJ^J 88^8`OJQJ^J% ^`OJQJ^J% ^`OJQJ^J pp^p`OJQJ^J%  ^ `OJQJ^J% @ @ ^@ `OJQJ^J  ^ `OJQJ^J% ^`OJQJ^J% ^`OJQJ^J 88^8`OJQJ^J% ^`OJQJ^J% ^`OJQJ^J pp^p`OJQJ^J%  ^ `OJQJ^J% @ @ ^@ `OJQJ^J  ^ `OJQJ^J% ^`OJQJ^J% ^`OJQJ^J 88^8`OJQJ^J% ^`OJQJ^J% ^`OJQJ^J pp^p`OJQJ^J%  ^ `OJQJ^J% @ @ ^@ `OJQJ^J  ^ `OJQJ^J% ^`OJQJ^J% ^`OJQJ^J 88^8`OJQJ^J% ^`OJQJ^J% ^`OJQJ^J pp^p`OJQJ^J%  ^ `OJQJ^J% @ @ ^@ `OJQJ^J  ^ `OJQJ^J% ^`OJQJ^J% ^`OJQJ^J 88^8`OJQJ^J% ^`OJQJ^J% ^`OJQJ^J pp^p`OJQJ^J%  ^ `OJQJ^J% @ @ ^@ `OJQJ^J  ^ `OJQJ^J% ^`OJQJ^J% ^`OJQJ^J 88^8`OJQJ^J% ^`OJQJ^J% ^`OJQJ^J pp^p`OJQJ^J%  ^ `OJQJ^J% @ @ ^@ `OJQJ^J  ^ `OJQJ^J% ^`OJQJ^J%^`OJQJ88^8`OJQJ^`OJQJ^`OJQJpp^p`OJQJ ^ `OJQJ@ @ ^@ `OJQJ ^ `OJQJ^`OJQJ ^`OJQJ^J 88^8`OJQJ^J% ^`OJQJ^J% ^`OJQJ^J pp^p`OJQJ^J%  ^ `OJQJ^J% @ @ ^@ `OJQJ^J  ^ `OJQJ^J% ^`OJQJ^J% ^`OJQJ^J 88^8`OJQJ^J% ^`OJQJ^J% ^`OJQJ^J pp^p`OJQJ^J%  ^ `OJQJ^J% @ @ ^@ `OJQJ^J  ^ `OJQJ^J% ^`OJQJ^J% ^`OJQJ^J 88^8`OJQJ^J% ^`OJQJ^J% ^`OJQJ^J pp^p`OJQJ^J%  ^ `OJQJ^J% @ @ ^@ `OJQJ^J  ^ `OJQJ^J% ^`OJQJ^J% ^`OJQJ^J 88^8`OJQJ^J% ^`OJQJ^J% ^`OJQJ^J pp^p`OJQJ^J%  ^ `OJQJ^J% @ @ ^@ `OJQJ^J  ^ `OJQJ^J% ^`OJQJ^J%P^`P@@^@`0^`0``^``^`^`^``^``00^0`  WW8Num1WW8Num2 Mi j6 L-Lqq~v ||7}@h@Unknown G: Times New Roman5Symbol3& : Arial7&{ @CalibriixP!Liberation SerifTimes New Roman?(SimSun5Mangal=OpenSymbol)?5 :Cx Courier NewS&Liberation SansArialG& R<*Microsoft YaHei" hfkF'kF'>P>PQ 4dzz2Q PqqPLA D'ACTUACI MUNICIPALSERRALOPREMSA              Oh+'0 $ D P \ ht|PLA D'ACTUACI MUNICIPALSERRALONormalPREMSA6Microsoft Office Word@zT@@ h@P:l>՜.+,0 hp Hewlett-Packard CompanyPz' PLA D'ACTUACI MUNICIPAL Ttulo !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~   !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`acdefghiklmnopqvRoot Entry FUlx1TableIWordDocumentSummaryInformation(bDocumentSummaryInformation8jCompObjr F Documento Microsoft Office Word MSWordDocWord.Document.89q